Câți părinți nu și-au cheltuit averea și sănătate să-i facă oameni mari pe copiii lor

Câți părinți nu și-au cheltuit averea și sănătate să-i facă oameni mari pe copiii lor, și întru adevăr au absolvit facultăți și au ocupat posturi bune, dar pentru că au trăit în noaptea necunoștinței de Dumnezeu și nu le-a fost arătată credința cea adevărată acestor copii, și au mers după sfatul inimii și după poftele trupului lor, prin căsătorie nechibzuită sau însoțit cu câte o necredincioasă sau fata cu un bețiv, cu care a născut copii și din cauza lipsei de cunoștință creștinească, încetul cu încetul n-au mai putut suporta viața aceasta cu noaptea ei neagră și sau prăbușit împrăștiindu-se cu toții în toate părțile și alegându-se cu nimic.