Câteva citate de la duhovnici și Sfinții Părinți despre ecumenism

Pr. Dumitru Stăniloaie: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un cuviosul Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre”.

Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: „Eu sunt împotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru”.

Pr. Ilie Cleopa: „Noi ortodocșii suntem puțini, dar suntem Biserica întreaga. Nouă nu ne lipsește nimic! Noi n-avem ce împrumuta de la protestanți, dar nici de la catolici! Ei să vină la noi, nu noi la ei”.

Pr. Iustin Parvu: „Ecumenismul nu e născut din părerile bisericilor, ci din gândirea proprie a unor păstori ce nu au nimic profund creștin și religios în ei, ci doar o viața politică”.

Pr. Arsenie Papacioc: „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa”.

Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul: „Sfinții sunt anti-ecumeniști. Oare sunt și ei „fanatici sau habotnici” după gândirea unora de azi”.

Cuv. Paisie Aghioratul: „Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toți filounioniștii (ecumenistii) pe care i-am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez, dar nici măcar coaja duhovnicească. Cu toate acestea, știu să vorbească despre dragoste și unire, deși ei înșiși nu sunt uniți cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit”.

Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se întinează cu blasfemitorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieștile Scripturi! Vai de cei ce murdăresc sfânta credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii!”.