Câte ceva pentru cei ce tulbură Biserica

Părinte, care este modul de rezolvare corect, atunci când apar probleme bisericeşti?

Să se evite extremele; cu extremele nu se rezolvă problemele. Vânzătorul pune câte puţin din căuş în cântar, şi astfel echilibrează cântarul. Nu pune deodată mult, nici nu ia deodată mult. Cele două extreme întotdeauna chinuiesc pe Biserica Mamă, deoarece cele două extreme de obicei înţeapă. Cei care vor putea încovoia aceste doua capete, ca să le unească şi să se împace, vor fi încununaţi de Hristos cu doua cununi nevestejite.

Să nu cauzăm probleme în Biserica, nici să mărim micile neorinduieli omeneşti ce se fac, ca să nu pricinuim mai mare rău şi să se bucure cel viclean. Cei ce pentru o mică neorinduială se tulbură mult şi se repede cu urgie, chipurile ca s-o îndrepte, seamănă cu paraclisierul uşor la minte care, văzând o lumânare curgând, se repede deodată cu avânt, chipurile s-o cureţe, dar ia îndărăt şi oameni şi sfeşnice, pricinuind mai mare neorinduială în vremea slujbei decât faptul că acea lumânare curge

Din păcate, în vremea noastră avem mulţi care tulbură Biserica Mamă. Dintre aceştia, primii sunt cei care sunt cu ştiinţă de carte au prins dogma cu mintea şi nu cu duhul Sfinţilor Părinţi. Iar cei care sunt fără ştiinţă de carte au prins şi ei dogma cu dinţii nu cu inima şi de aceea scrâşnesc din dinţi atunci când discută probleme bisericeşti. Şi unii şi alţii fac rău biserici. Eu cred că niciodată copiii cei buni nu o judecă pe mama lor şi pe fraţi lor.

Cuviosul Paisie Aghioritul

Cu durere şi cu dragoste pentru omul contemporan

Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003