Biserica e locul de întîlnire a lui Dumnezeu cu oamenii

Fără nici o urmă de îndoială, cea mai înaltă prin vrednicia sa dintre toate clădirile pământeşti este biserica sau casa lui Dumnezeu: cuvintele acestea au acelaşi înţeles. Chiar dacă Dumnezeu este pretu­tindeni, în biserică prezenţa Lui se vădeşte într-un chip deosebit în chipul cel mai simţit şi mai folo­sitor pentru oameni. Arătarea lui Dumnezeu e încă şi mai folositoare, încă şi mai simţită pentru om, atunci când omul însuşi se face biserică a lui Dumnezeu făcându-se sălaş al Sfântului Duh asemenea apostoli­lor şi celorlalţi mari sfinţi. Starea aceasta, însă, este atinsă doar de puţini creştini. 

Biserica lui Dumnezeu este cer pământesc: „în bi­serica slavei Tale stând, Doamne, în cer a sta ni se pare”. Biserica e locul părtăşiei lui Dumnezeu cu oamenii. Totul e sfânt în biserica lui Dumnezeu: chiar şi pereţii, şi podeaua, şi văzduhul. Ea e păzită fără încetare de îngerul lui Dumnezeu; îngerii lui Dumnezeu şi sfinţii Bisericii triumfătoare se pogoară în ea. A te afla într-o astfel de clădire sfinţită e cea mai mare fericire pentru om, care este pribeag pe pământ. Sfântul Prooroc David, cu toate că era împărat, cu toate că avea palate largi şi măreţe, cu toate că stăpânea toate mijloacele pă­mânteşti de veselire şi desfătare, a grăit, cercetând şi preţuind toate aşa cum se cuvine: ,,Una am cerut de la Domnul, aceasta voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez biserica Lui cea sfântă (Ps. XXVI, 7, 8). Aceasta a rostit-o prin gura lui David Sfântul Duh. Cel ce în vremea vieţii pământeşti va merge cât poate de des la biserica lui Dumnezeu e ca şi cum ar locui în ea: acesta, după despărţirea de trup, va trece foarte lesne spre veşnică prăznuire în biserica cerească, cea nefăcută de mână, al cărei ziditor e Dumnezeu. în bi­serică ne şi rugăm, ne şi zidim, ne şi curăţim de păca­te, ne şi împărtăşim cu Dumnezeu.

Creştinii din toate timpurile au so­cotit ca datorie a lor de neînlăturat mersul cu osârdie la biserica lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie al Rostovului aseamănă mersul la Biserică, în vremea tuturor rugăciunilor care se fac acolo, cu o dajdie cuvenită împăratului pe care toţi trebuie s-o plătească în fieca­re zi.

O pildă mântuitoare a mersului la biserica lui Dumnezeu vedem în mersul la templu al vameşului, pe care ni-1 înfăţişează Evanghelia (Lc. XVIII, 10). Tu când vii la biserică, asemenea vameşului, stînd într-un colţ, tinde-ţi ochiul minţii către inimă, iar ochiul trupului spre pământ, şi roagă-te lui Dumnezeu întru frânge­rea duhului, fără a socoti că ai vreo vrednicie, vreo virtute, socotindu-te vinovat pentru o mulţime fără număr de păcate ştiute şi neştiute de către tine.

În felul acesta venind şi şezînd în biserică, te vei întoarce la casa ta îndreptat de răutatea păcatului, asemenea vameşului.

Sfântul Ierarh Ignatie Breancianinov

Experienţe ascetice vol. II

Editura Sophia, Bucureşti, 2000