C I R C U L A R Ă

Adresată Preacucernicilor Protopopi,

Preacuvioșilor și Preacucernicilor Preoți din cuprinsul

Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Pentru prevenirea incendiilor în perioada rece a anului

 

Iubiți întru Hristos frați și surori

În urma accidentului  de incendiu recent, dar și a celor anterioare, ce s-au întâmplat la unele Biserici, din țara noastră, mă simt oarecum îndatorat ca un părinte duhovnicesc, să-mi arăt grija arhierească îndemnându-vă să fiți precauți și cu multă luare aminte în toată perioada rece a anului.

Nu pun la îndoială grija și atenția Sfințiilor Voastre ce o aveți față de Biserica în care săvârșiți sfintele slujbe și în care vă păstoriți turma cuvântătoare, însă este nevoie să conștientizăm că în perioada Sfintelor Sărbători de iarnă trebuie să avem o atenție mult mai sporită, pentru a evita orice întâmplare nedorită și mai ales incendiile. Indiferent în ce stare este Biserica Sfințiilor Voastre și cât de dotată este pentru prevenirea unor incendii, totuși se pot întâmpla situații nedorite și păgubitoare, dacă nu dăm dovadă de atenție sporită, bună chibzuință și spirit bine-organizatoric în toate cele rânduite pentru Sfintele Sărbători.

Sărbătorile de iarnă prevăd alte momente care nu se întâlnesc la celelalte sărbători de pe parcursul anului. De exemplu, împodobirea bradului, și-n general împodobirea Bisericilor în straie corespunzătoare sărbătorilor de iarnă cu tot felul de luminițe, ar trebuie să ne facă foarte precauți cum și unde le aranjăm, dar mai ales cum vor funcționa, deoarece nu puține au fost cazurile când a izbucnit diferite incendii tocmai din motivul neverificării unor lucruri sau că au fost prost organizate. Nu lăsați copiii să înfrumusețeze biserica singuri, fără supravegherea Sfințiilor Voastre, sau a unor persoane de încredere și cu răspundere pentru cele care se înfăptuiesc.

De asemenea să aveți o bună organizare și o atenție sporită asupra sistemelor de încălzire din Biserică. Mai cu seamă acolo unde Biserica nu are sistem centralizat de încălzire, ci se face focul în sobă, să fie o persoană corespunzătoare și responsabilă pentru aceasta. Indiferent de faptul dacă slujbele, mai ales cea de la Nașterea Domnului, o veți săvârși noaptea sau ziua,  nu cumva din grabă sau poate chiar și din oboseală, să lăsați ceva arzând în Biserică: candele, luminițele de la brad sau focul din sobă. Să îndemnați paracliserul sau altă persoană responsabilă, la sfârșitul slujbelor să verifice minuțios pentru a vedea dacă nu au rămas candele aprinse sau lumânări încă arzând pe care trebuie să le stingă.

Dacă în parohiile Sfințiilor Voastre aveți ca o tradiția focurile de artificii, să respectați toate indicațiile prescrise și să fie aprinse corespunzător de persoane responsabile, ca nu cumva dintr-o dorință de a face sărbătorile mai înfrumusețate să avem de suportat o situație nedorită.

Sărbătorile de iarnă sunt prilejuitoare de multă bucurie, bucurie care trebuie trăită și manifestată în toată plinătatea ei. De aceea vă și îndemn cu toată dragostea de părinte duhovnicesc: să dați dovadă de responsabilitate și bună organizare a lucrurilor, ca nu cumva dintr-o oarecare neglijență și neluare aminte, să se petreacă vre-un incendiu sau o altă situație nedorită, care să diminueze bucuria Sfintelor Sărbători.

Închei acest îndemn, având nădejdea că Sfințiile Voastre luând aminte la cele spuse, veți conștientiza pe deplin importanța atenției sporite și a bunei chibzuințe pe care trebuie s-o aveți în organizarea corespunzătoare pentru Sfintele Sărbători, pe care vă doresc cu toată căldura și dragostea părintească să le petreceți în cel mai creștinesc mod, însoțite fiind de pace, liniște și bucurie.

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

cu arhierești binecuvântări,

________+ PETRU__________,

Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI