Cuvinte duhovnicești

Viețuirea și pătimirea Sfântului Nou Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov

2023-06-08 07:46:49 | Vizualizări 695

Sfântul Filumen (după numele de mirean Sofocle), s-a născut în Lefcosia la 15 Octombrie  1913. Părinții lui erau dreptcredincioșii Gheorghe și Magdalini. Era frate geamăn cu Elpidie (Alexandru, după numele de mirean) și de mici s-au deosebit de ceilalți prin dragostea pe care o aveau față de Dumnezeu și de aceea de foarte timpuriu s-a […]

Harul Duhului Sfânt se revarsă şi astăzi în diferite feluri în Biserică peste credincioşi

2023-06-03 20:21:51 | Vizualizări 22

În Duminica Rusaliilor sărbătorim minunea Pogorârii Duhului Sfânt peste apostolii Domnului şi ziua întemeierii Bisericii creştine. Avem aşadar un praznic de o îndoită şi covârşitoare însemnătate. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de răstignire, şi-a mângâiat ucenicii întristaţi prin făgăduinţa Duhului Sfânt, Mângâietorul lumii.  În timpul când Domnul Hristos umbla pe pământ, lucrarea Lui era limitată la […]

Dumnezeu lasă pe diavolul să-l ispitească pe om, ca omul să se sfințească prin lupă și răbdare

2023-06-02 13:04:33 | Vizualizări 456

Dumnezeu nu îngăduie o încercare dacă nu va ieşi ceva bun din ea. Când Dumnezeu vede că din ea va rezulta un bine mai mare, lasă pe diavol să îşi facă treaba sa. Ați văzut ce a făcut Irod? A omorât 14.000 de prunci, dar a făcut 14.000 de mucenici îngeri. Unde ai văzut tu […]

Durerea și boala nu este o răzbunare a lui Dumnezeu, ci rezultatul căderii în păcat

2023-06-02 13:00:17 | Vizualizări 133

Durerea este rezultatul neascultării primului om şi al căderii sale, ce a atras după sine alungarea din Rai. Omul a fost zidit nemuritor, sănătos, necunoscător al durerii, al stricăciunii şi al suferinţei, dar pentru că a încălcat prima poruncă a lui Dumnezeu, consecinţa neascultării sale, a folosirii greşite a libertăţii de care dispunea, a fost […]

Mama, cel mai important și bun profesor

2023-05-30 12:36:06 | Vizualizări 112

Educația copiilor trebuie să înceapă de la vârsta prunciei, întrucât puterile sufletești ale copilului, chiar de la început, de la prima lor manifestare, se îndreaptă spre frumos, spre bine, spre adevăr şi se îndepărtează de rău, de urât și de minciună. Această vârstă poate fi considerată temelia cea mai solidă pe care se va construi […]

Albina care înțeapă cu acul moare, așa e și cel ce urăște sau face rău cuiva

2023-05-30 12:30:43 | Vizualizări 273

Se spune că albina, atunci când înțeapă pe cineva cu acul, moare ea însăși. La fel pătimește și creștinul când îl nedreptățește și îl asuprește într-un fel oarecare pe aproapele său. Nu poate să-l nedreptățească pe aproapele său fără să se nedreptățească pe sine încă și mai mult, și mai grav. Cu cât îl nedreptățește mai mult […]

Hristos se roagă pentru ucenicii Săi, dar și pentru toți credincioșii care Îl urmează cu adevărat

2023-05-27 18:53:30 | Vizualizări 154

Joia Mare, seara. Hristos petrecea cu ucenicii Săi ultimele clipe înainte de răstignirea Sa. I-a înştiinţat cu mare durere în inimă că unul dintre ei ÎI va vinde, ÎI va trăda (Ioan 13, 21) şi în continuare i-a luat împreună şi au urcat pentru ultima oară pe Muntele Măslinilor (Matei 26, 30). Pe drum fiind, S-a oprit […]

Omul trupesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, sau de ce îi cinstim pe cei 318 Sfinți Părinți

2023-05-27 18:27:39 | Vizualizări 40

Citim în Patericul cel vechi, la capitolul Pentru Avva Aghaton: „S-au dus oarecarii la dânsul, auzind că are aleasă dreaptă-socotinţă. Şi vrând să-l încerce de se mânie, i-au zis lui: Tu eşti Aghaton? Am auzit că eşti desfrânat şi mândru. Iar el a zis: Aşa este! Şi i-au mai zis lui: Tu eşti Aghaton bârfitorul, […]

Iată cum trebuie să petrecem o zi

2023-05-26 10:12:37 | Vizualizări 269

Dimineața, când încă dormim, lângă noi stă un înger și un diavol. Aceștia așteaptă să vadă cui vom sluji în acea zi. Ziua trebuie începută astfel: să ne închinăm cu semnul crucii imediat ce ne-am trezit și să sărim repede din pat, pentru ca lenea să rămână sub plapumă. Să mergem într-un colț sfânt, să […]

Folosul şi importanţa conştientizării păcatului

2023-05-26 09:55:46 | Vizualizări 236

Citind într-o carte despre spovedanie și pocăință – a părintelui Ambrozie Iuraşov, un duhovnic rus cu reputaţie, c-am un fel de părinte Cleopa pentru români – am găsit un citat, sensul căruia îl mai întâlnisem și-n alte cărți, dar aici mi s-a părut mult mai clar expus. Iată care sunt cuvintele spuse cu privire la […]