Cuvinte duhovnicești

Sfântul Proroc Ilie, „om, cu slăbiciuni asemenea nouă”, dar plin de calități sfinte care l-au suit la ceruri cu trupul

2022-08-02 17:46:31 | Vizualizări 258

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul se bucură de o popularitate şi cinstire deosebită în rândurile credincioşilor. Iar Biserica Ortodoxă i-a rânduit o zi de mare prăznuire pentru că virtuţile şi faptele lui minunate strălucesc ca nişte diademe scumpe peste veacuri şi sunt pilde demne de urmat pentru noi. El a fost „om pământesc, cu slăbiciuni asemenea nouă” (Iacov […]

Dacă doreşti binele tuturor, nu va mai fi nimeni care să te muncească

2022-07-30 04:49:10 | Vizualizări 225

Nu lua aminte ce îţi zice careva, dacă te jigneşte. Tu osteneşte-te, roagă-te lui Dumnezeu să-i iubeşti pe toţi. Roagă-te Domnului să le dea tuturor Înger bun, ca tu să ai pace înlăuntrul tău. Şi, dacă te împaci cu toţi, dacă doreşti binele tuturor, nu va mai fi nimeni care să te muncească. Singuri ne […]

Sfânta Mare Muceniță Marina - izbăvitoare de duhuri rele

2022-07-30 04:44:28 | Vizualizări 325

Sfânta Mare Muceniță Marina s-a născut în Antiohia Pisidiei din părinți de neam bun, dar nu binecredincioși, fiind întunecați cu păgânătatea elinească. Tatăl ei, cu numele Edesie, era slujitor idolesc. După moartea mamei sale, Marina rămânând orfană încă din scutece, tatăl său a dat-o la o doică care petrecea într-un sat departe ca la 15 […]

Pomenirea Sfinților Mucenici Chiric și Iulita

2022-07-28 14:10:27 | Vizualizări 147

În cetatea Iconiei, din Licaonia, era o femeie tânără, de neam bun, anume Iulita, care se trăgea din seminția împăraților Romei celor mai dinainte și era creștină cu credința. Petrecând puțin timp cu un bărbat legiuit, ea a zămislit și a născut de la dânsul un prunc de parte bărbătească, apoi a rămas văduvă. Iar […]

Sfinții mucenici doctori fără de arginți, Cosma și Damian

2022-07-14 11:41:35 | Vizualizări 174

Sfinții răbdători de chinuri Cosma și Damian, frați după trup, s-au născut în Roma cea veche și au fost crescuți în buna credință creștinească. Aceștia deprinzându-se la meșteșugul doctoriei, toate bolile le tămăduiau cu lucrarea. Căci aveau împreună ajutător lor întru toate pe darul Unuia Dumnezeu, și peste câți din oamenii cei ce pătimeau și […]

Ce putem și trebuie să învaţăm de la Sfinții Apostoli Petru şi Pavel

2022-07-13 08:00:07 | Vizualizări 125

Prăznuindu-i pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, trebuie să primim de la ei şi povaţuirea cuvenită, ca să nu prăznuim în deşert, ci prin prăznuire să învăţăm cum să trăim creştineşte, iubind. La Sfinţii Apostoli totul este dătător de învăţătură: pilda vieţii lor, ostenelile în propovăduirea Evangheliei şi mai ales scri­erile lor de Dumnezeu insuflate, cu care […]

Cuvânt de laudă Apostolului Pavel

2022-07-13 07:44:41 | Vizualizări 104

Ce este omul, cât de mare este nobleţea firii noastre şi de câte virtuţi mari este capabilă această făptură – omul – nimeni nu a arătat mai bine decât Apostolul Pavel. El stă acum de faţă cu glas mare spre a răpune pe toţi pârâşii firii, spre a apăra pe alcătuitorul firii, spre a ne […]

Nici binecuvântarea lui Dumnezeu nu se sălăşluieşte în cei mândri

2022-07-09 21:14:30 | Vizualizări 147

Apa nu se adună pe crestele munţilor ci în locuri joase, adânci. Nici binecuvântarea lui Dumnezeu nu se sălăşluieşte în cei mândri, care se umflă pe sine în faţa Lui, ci în cei smeriţi si blânzi, care si-au adâncit inima prin smerenie şi blândeţe, prin închinare înaintea măreţiei lui Dumnezeu şi ascultare de voia Sa. Când o […]

Să nu ne mândrim cu deasa legătură cu Dumnezeu

2022-07-09 20:55:14 | Vizualizări 170

Aici pe pământ fiind noi, Dumnezeu este numai cu cei ce au „inima înfrânta şi duhul umilit”. Căci Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise şi David, au avut „inimă înfrântă si duh umilit”, şi de aceea Dumnezeu a fost cu ei, şi le-a făgăduit să fie şi cu urmaşii lor câtă vreme şi aceştia vor fi cu inimă înfrântă si […]

Cuvânt de laudă la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

2022-07-06 17:47:37 | Vizualizări 154

Cinstitul Înaintemergător este cel mai mare dintre toţi sfinţii Vechiului Legământ şi, am putea spune, de neajuns în sfinţenie. Cu toate că a fost numit cel mai mic în Împărăţia cerurilor (Mt. 11, 11; Lc. 7, 28), asta nu înseamnă că nu are un loc esenţial înaintea lui Hristos. Toate acestea sunt semne ale dumnezeieştii iconomii, şi de […]