Cuvinte duhovnicești

Și sufletul are nevoie de hrană

2022-12-01 13:20:59 | Vizualizări 73

Ce este, așadar, mai important pentru nou-născut? Hrana, sau încălzirea, sau baia, sau ocrotirea? Poți spune că una dintre ele este mai importantă decât alta, dar trebuie să recunoști că toate patru sunt foarte importante pentru dezvoltarea corectă a copilului. Sufletul unui om care s-a deșteptat și s-a pocăit e ca un nou-născut. Adu-ți aminte […]

Sănătatea nu depinde numai de hrană, ci cel mai mult de liniştea sufletească

2022-12-01 12:55:05 | Vizualizări 73

Înfrânarea patimilor este mai bună decât orice medicament; şi prelungeşte durata vieţii... Aţi solicitat tratament. Iată tratamentul. Alergaţi la Maica Domnului şi ea totdeauna vă va ţine în stare de bucurie… Sănătatea nu depinde numai de hrană, ci cel mai mult de liniştea sufletească. Viaţa în Dumnezeu, desprinzându-se din valurile lumii, umbreşte cu pace inima, […]

Focul cel curățitor a lui Dumnezeu

2022-11-30 10:40:19 | Vizualizări 61

Dumnezeul nostru este foc (v. Evr. 12, 29), ne învaţă Scriptura, însă prin lucrarea acestui foc se stinge treptat şi în cele din urmă piere desăvârşit focul păcatului, focul trupesc şi sufletesc. Focul dumnezeiesc este curat, subţire, luminos, împărtăşeşte minţii adevărul, iar inimii o linişte minunată, o minunată răceală faţă de tot ce e pământesc, belşug de blândeţe, […]

Pomenirea Sfântului Ierarh Grigore Taumaturgul

2022-11-30 10:26:30 | Vizualizări 49

Sfântul Ierarh Grigore Taumaturgul s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. Sfântul Grigorie a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275). După moartea tatălui său, când Grigorie avea 14 ani, creşterea lui a rămas în grija mamei, care l-a trimis la dascăli de seamă, unde a învăţat limba latină şi arta oratoriei. […]

Cât se înșală oamenii care caută fericirea în țări străine, în călătorii, în bogăție, în averi mari și plăceri, în desfătări trupești și lux

2022-11-29 12:01:55 | Vizualizări 133

Nimic nu este mai de preț decât o inima curată, pentru că o astfel de inima devine tron al lui Dumnezeu. Și ce este mai plin de slavă decât tronul lui Dumnezeu? Cu siguranță că nimic. Dumnezeu spune despre cei cu inima curată: „Voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și […]

Nu vă speriați pentru copiii voștri că s-au născut în aceste vremuri, Dumnezeu i-a adus acum pe lume

2022-11-29 10:15:55 | Vizualizări 764

Să nu vă pară rău și să nu vă fie frică pentru copiii voștri din cauza că lumea în care ei cresc nu mai este ceea ce era. Dumnezeu i-a creat și i-a chemat pentru momentul potrivit și exact la timpul în care ei se află. Viața lor nu a fost o coincidență sau la […]

Sfântul Evanghelist Matei, ajuns apostol din vameș

2022-11-29 09:10:18 | Vizualizări 90

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei era evreu de neam şi a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Înainte de a fi chemat de Hristos-Domnul să-I fie ucenic, Matei fusese vameş în Capernaum, lângă lacul Galileei şi se numea Levi. Vameşii erau dispreţuiţi de evrei, pentru că strângeau biruri şi le aminteau […]

Sfaturi și învățături ale Cuviosului Paisie Velicicovschi

2022-11-28 09:47:14 | Vizualizări 66

Se spune despre obştea Cuviosului Paisie de la schitul Sfântul Ilie că petrecea în mare lipsă materială, dar în desăvârşită armonie şi râvnă duhovnicească. Pe lângă participarea zilnică la slujbele bisericeşti, frăţimea se îndeletnicea şi cu lucrul mâinilor în deplină dragoste, smerenie şi tăcere. Stareţul Paisie iubea tare mult citirea cărţilor Sfinţilor Părinţi. Iată ce răspundea el […]

Cuviosul Paisie Velicicovschi – făclie aprinsă pentru toți

2022-11-28 09:30:59 | Vizualizări 67

Iubiţi credincioşi, Cuviosul Paisie de la Neamţ a fost cel mai iscusit stareţ al mânăstirilor româneşti din secolul XVIII până în zilele noastre. Personalitatea lui de mare stareţ s-a impus în toate ţările ortodoxe, fiind pentru toţi creștinii din vremea sa, dar mai ales pentru monahii din obştea sa, dascăl, povăţuitor, duhovnic şi rugător neadormit către […]

Sfinții Mucenici și Mărturisitori Gurie, Samona și Aviv, ocrotitori ai familiilor

2022-11-28 09:24:57 | Vizualizări 117

Sfinții Mucenici și Mărturisitori Gurie, Samona și Aviv au pătimit în vremea persecuției împotriva creștinilor petrecute sub Împărații Dioclețian (284-305) și Maximian (305-311). Gurie și Samona erau prieteni și propovăduiau Cuvântul lui Dumnezeu, fiind aruncați în temnița orașului Edessa din Siria. Sfinții nu au primit să jertfească zeilor, mărturisind cu îndrăzneală credința în Hristos. Pentru aceasta, […]