Masă rotundă cu toți colaboratorii Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din municipiul Chișinău

Tot astăzi, 20 noiembrie 2017, conform programului de instruire continuă a I.P. Casa copilului “Preafericitul Iosif”, s-a desfăşurat o masă rotundă la care au participat managerul , fondatorul şi toţi angajaţii instituţiei, care nemijlocit lucrează cu copii aflaţi în plasament.
Instruirea continuă a fost petrecută de Inna Karnaeva-doctor conferinţiar, psiholog, doctor în pedagogie.
S-a discutat despre particularităţile, dificultăţile psihologice la diferite vîrste a copiilor din sistemul rezidenţial.