Ierarhi care au participat la Jubileul Preasfințitului Episcop PETRU, în vizită la Centrul de Plasament „Preafericitul Iosif” din mun. Chișinău

Marți, 31 octombrie 2017, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nsporeni, care este și Director al Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif” din municipiul Chișinău, a organizat o excursie în incinta Centrului, Ierarhilor oaspeți participanți la festivitățile prilejuite de jubileul de 50 ani de viață pămîntească a Chiriarhului nostru.

Oaspeților li-sa făcut o prezentare amănunțită a Centrului de Plasament șia bisericii în construcție de aici, iar toți copiii care cresc și se educă aici au primit binecuvîntarea înalților oaspeți.