Protoiereul Vasile CEBAN, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, din satul Condrătești, raionul Ungheni, la 55 ani de viață

Preacucernice părinte Vasile,

Cu frăţească dragoste în Hristos, Primiți cordialele mele felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii a 55 ani de viață a Sfinției Voastre. Fie ca Iisus Hristos Arhiereul Cel vieşnic, să Vă dăruiască pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești și ajutor sfânt în activitatea ce o desfășurați. Ziua de astăzi să fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.

Din inimă Vă doresc să fiți mereu tânăr la suflet și la trup și mă rog Mântuitorului Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusă spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe!

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni