Protoiereul Dionisie DOGOTARI, parohul bisericii „Întâmpinarea Domnului” din c. Tinereții, mun. Ungheni, la 45 ani de viață

Preacucernice părinte Dionisie,

Marcarea aniversării  a 45 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți în parohia încredințată!

Anii vieţii pe care i-aţi parcurs până acum, sunt binecuvântaţi, căci aţi urmat vocaţia sfântă de slujire lui Dumnezeu, iar în anii care urmează să-i trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc pentru fiecare.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, spre a munci cu  sârgiunță spre slava și întru mărirea Sfintei Biserici Dreptmăritoare.

Întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare și prețuire,

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni