Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni la 25 ani de călugărie

Preasfințite Stăpîne!

Iubitul și scumpul nostru Arhipăstor!

Vă felicităm cordial cu prilejul unui jubileu semnificativ – aniversarea a 25 de ani de la tunderea în monahism a Preasfinției Voastre.

Prin mijlocirea în rugăciune a ocrotitorilor cerești ai Preasfinției voastre – Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Domnul vă întărește neîncetat în săvârșirea trudelor de Chiriarh pe tărâmul încredințat Dumneavoastră din Via Sa. Timp de un sfert de secol ați trăit o viață de adevărat monah în post și rugăciune care v-au întărit să deveniți un arhipăstor râvnitor, părinte iubitor și îndrumător înțelept pentru fiii  fideli ai Episcopiei de Ungheni și Nsiporeni, arătând pildă de bun slujitor al lui Hristos Iisus (1 Tim. 4:6). Este îmbucurător să mărturisim că lucrarea Dumneavoastră de sfințit ierarh prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu (2 Cor. 9:12).

Fie ca Domnul Cel Multdăruitor să vă trimită pacea Sa, care covârșește orice minte (Flp. 4:7), să vă înnoiască puterile sufletești și trupești și să vă dea ajutorul Său abundent pentru săvârșirea trudelor de mai departe întru Slava Sfintei Biserici Ortodoxe.

Întru Mulți și Fericiți Ani!!!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni