Preacuvioasa Egumenă PARASCHEVA (Cazacu), Stareța Mănăstirii Hîncu, la 25 ani de călugărie

Preacuvioasă maică,

Vă felicităm cordial cu prilejul unui jubileu semnificativ – aniversarea a 25 de ani de la tunderea în monahism a Preacuvioșiei Voastre.

Prin mijlocirea în rugăciune a ocrotitorului ceresc al Preacuvioșiei voastre – Cuvioasa Parascheva – Domnul vă întărește neîncetat în săvârșirea trudelor de Stareță pe tărâmul încredințat Dumneavoastră din Via Sa, și anume frumoasa Mănăstire Hîncu. Timp de un sfert de secol ați trăit o viață de adevărat monah, în post și rugăciune, care v-au întărit să deveniți un călugăr râvnitor, mamă și îndrumătoare înțeleaptă pentru maicile, slujitorii și ascultătorii sfintei mănăstiri, arătând pildă de fecioară înțeleaptă a lui Hristos. Este îmbucurător să mărturisim că lucrarea Dumneavoastră de Egumenă a sfintei mănăstiri prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu (2 Cor. 9:12).

Fie ca Domnul Cel Mult-Dăruitor să vă trimită pacea Sa, care covârșește orice minte (Flp. 4:7), să vă înnoiască puterile sufletești și trupești și să vă dea ajutorul Său îmbelșugat pentru săvârșirea ascultărilor de mai departe întru Slava Sfintei Biserici Ortodoxe. Întru mulți și fericiți ani!!!

Cu dragoste părinteacă și cu multă prețuire

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni