Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Ioan GAJIM, parohul Bisericii ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Todirești, Duhovnicul preoților din protopopiatul Ungheni cu Ocazia împlinirii a 30 ani de preoție

Preacucernicului Protoiereu Ioan GAJIM

parohul bisericii ” Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Todirești, r. Ungheni

Preacucernice părinte Ioan,

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul, Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa fiecărui slujitor al altarului, dar în deosebi pentru Sfinția Voastră, la cei 30 de ani de preoție, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul protopopiatului Ungheni şi parohiei încredințate. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de Harul pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc la Taina Preoției. Anii slujiți la sfîntul prestol să vă fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Din inimă Vă doresc să fiți mereu tânăr la suflet și la trup și mă rog Mântuitorului Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusă, împreună cu Dna Preoteasă Larisa spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe!

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni