Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat Preacuvioasei Egumene PARASCHEVA (Cazacu), Stareţa Mănăstirii “Cuvioasa Parascheva”, Hâncu, cu ocazia aniversării a 48 ani de viață

Preacuvioșiei Sale

Preacuvioasei Egumene PARASCHEVA (Cazacu)

Stareța Mănăstirii “Cuvioasa Parascheva”, Hîncu

În această frumoasă şi liniştită zi de februarie Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 48 ani de viață.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe părinţii v-au acordat binecuvîntare de a Vă închina viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Hîncu împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Depuneţi multă strădanie şi efort ca surorile  şi noile monahii să îmbine  util ascultarea cu tradiţiile şi rînduielile  monahale autentice.

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni