Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Prot. Mitr. Feodor ZAGNAT, Duhovnicul Protopopiatului Hânceşti, cu ocazia jubileului de 85 ani de viață

Preacucernice Părinte Fiodor,
Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa sfinţeiei Voastre, Vă adresăm călduroase şi urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu, în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul protopopiatului Hânceşti. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţii să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

   Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.

   Întru mulţi şi fericiţi ani!

   Cu părintescă şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni