Mesajul de felicitare al Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat Prot. mitr. Octavian Moșin, Președintele Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească

Preacucernice Părinte Octavian,

Președintele Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret

Această zi, aniversară pentru Sfinția Voastră, ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa sincere cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naștere.

Cu prilejul aniversării celor 40 de ani de viață pământească, Vă dorim, dragă Părinte, din tot sufletul, sănătate şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti în activitatea pe care o desfășurați în rândul tinerilor ca Președinte a Sectorului Sinodal.

De asemenea, considerăm că puterea credinței, dăruirea de sine pentru cele sfinte, dar şi cumsecădenia, perseverența şi onestitatea vor rămâne particularități esențiale ale personalității  Preacucerniciei Voastre, iar tinerii care aud cuvântul lui Dumnezeu să fie semințe bune care vor încolți și vor aduce rod.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni