Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului IOAN, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Chişinăului și a întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preasfinţite Stăpîne,

În această zi deosebită pentru Preasfinţia Voastră, dorim să Vă adresăm cele mai sincere și calde felicitări și urări de bine și sănătate cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Ocrotitorul spiritual al Preasfinţiei Voastre .

Consacrîndu-Vă în totalitate viața slujirii Mîntuitorului Hristos și Bisericii Sale, V-ați recomandat ca un devotat arhiereu, un iconom credincios al tainelor dumnezeiești, vrednic lucrător în ogorul Domnului, prin cuvînt și prin faptă, plin de iubire și dăruire de sine pentru mîntuirea oamenilor.

De aceea, ne rugăm Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan să Vă fie mijlocitor și rugător pururea către Mîntuitorul Hristos, ca să Vă dăruiască multă sănătate, ani lungi de viață, pace și bucurii duhovnicești!

Întru mulți și binecuvîntaţi ani, Preasfinţite Stăpîne!

Cu frăţiască dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni