Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit PAVEL (Tabacari), duhovnicul Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva” Hîncu, cu ocazia împlinirii a 41 ani de viață

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

În această binecuvântată, măreață și deosebită zi pentru Preacuvioșia Voastră, am deosebitul prilej creștinesc de a Vă adresa cele mai sincere și calde cuvinte de felicitare și alese urări de bine cu împlinirea a 41 ani de viață! Această frumoasă aniversare, îmi oferă deosebitul prilej de a evidenția momentele deosebite cu care Dumnezeu va binecuvîntat de-a lungul acestor ani.

Sfinții părinți atribuie călugărului traitor în duh și adevăr cuvintele ,,Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor..” iar de aici pot remarca și scoate în evidență faptul că încă de mic copil v-ați arătat un rîvnitor înflăcărat după cele sfinte, nelipsit de la rugăciunile săvîrșite în biserici, astfel în vremuri de prigoană ale bisericii a-ți reușit să mărturisiți pe Hristos cu îngerească-nevinovăție de copil. Anii trec și deși timpurile se schimbă, Preacuvioșia Voastră a reușit să mențină aprinsă flacăra credinței, uneori îngenuncheat de greutăți, alteori lipsit de cele materiale, dar niciodată nu a-ți cedat în fața ispitelor lumii trecătoare și deșarte. Și iată că trecînd timpul, Dumnezeu va așezat acolo unde a știut El mai bine-în ,,Tinda Raiului”, în sfînta Mănăstire, unde astfel seminței celei aruncate în pămînt, deși aparent se usucă, din inima ei răsare o nouă viață, astfel și sfinția voastră, deși a-ți lăsat cele lumești, lumea va urmat și în Sfinta Mănăstire unde a-ți reușit de-a lungul anilor să dați dovadă de o adevărată trăire în Hristos.

Sfîntul Paisie Aghioritul menționează că ,,viețuirea călugărului este în ceruri”, mie rămînîndu-mi decît să vă doresc ca anii vieții pămîntești să fie o împletire armonioasă a cerescului cu pămîntescul, pentru ca din această viețuire să puteți încredința lui Hristos icoana vieții plină de lumină. Aveți cea mai nobilă misiune din toate cele posibile, ca lepădînd lumea, din afara ei să lucrați toate cele spre binele și mărirea bisericii, iar eu vă doresc să fiți și în continuare un vrednic Slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova. Sfinții Părinți ne îndeamnă ,, să nu limităm rugăciunea noastră doar la cuvinte, ci să facem din viața noastră o continuă rugăciune”, așadar îndemnat de aceste sfinte cugetări, Preacuvioase Părinte să faceți din anii vieții pămîntești dăruiți de Hristos o continuă rugăciune și scară către cer.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporen