Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Protoiereu Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial, Relații Culturale, cu ocazia aniversării a 10 ani de preoție

Preacucernice Părinte Ștefan,

În această zi importantă pentru Preacucernicia Vostră, permiteți-ne să vă aducem cele mai sincere şi mai cordiale felicitări cu ocazia împlinirii a zece ani de slujire în treapta de preot.

Fie ca Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu să Vă întărească şi să Vă dăruiască cu toate binefacerile Sale pentru a fi şi în continuare stâlp şi pavăză dreptei credinţe, spre mântuirea sufletelor credincioşilor și spre înmulțirea activităților pe plan cultural atît în Episcopia de Ungheni și Nisporeni cît și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

 

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni