Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preacuvioasei Egumene ANIMAISIA (Cernea), Stareța Mănăstirii “Sf. Bin. Voievod Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni, cu ocazia aniverării a 43 ani de viaţă

Preacuvioasă Maică Stareţă

Permiteți-mi să Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia frumoasei vîrste de 43 ani de viaţă.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre, care este o viață plină de jertfă și nevoinţe chinoviale. Aţi îmbăţişat din fragidă tinereţa viaţa monahală consacrîndu-vă viaţa lui Hristos şi slujind cu daruire în mănăstirea Hîncu. Aţi dat dovadă de o ascultare necondiţionată îndeplinind cu dragoste toate binecuvîntările şi ascultările încredinţate de Ierarh şi stareţa mănăstiri. Drept dovadă de înaltă apreciere şi încredere aţi fost numită în ascultarea de stareță a mănăstirii “Sf. Bin. Voievod Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni, unde depuneţi multă strădanie şi efort la edificarea tinerii mănăstiri, iar o mărturie în acest sens este buna chibzuială pe care o demonstrați întotdeauna și ordinea ce domnește în mănăstire.

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult, ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre!

Întru mulți și binecuvântați ani!

+ PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporen