Mesajul de felicitare a Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Doamnei Maria LOZOVAN, Director Adjunct al Orfelinatului „Preafericitul Iosif”, cu ocazia celor 50 de ani de viaţă

Mult stimată doamnă Maria Lozovan,

Director adjunct al orfelinatului „Preafericitul Iosif”,

 Astăzi fiind la popas aniversar, de viaţă, vreau să vă aduc din numele meu personal, cât şi a întregului orfelinat, cordiale şi călduroase cuvinte de sinceră felicitare, cu ocazia jubileului de 50 ani, de viaţă.

În această frumoasă zi deosebită şi semnificativă pentru dumnevoastră, vă doresc de la Dumnezeul cel Bun şi Milostiv, multă sănătate, succes, putere şi ajutor în activitatea dumnevoastră. Întrucât vă cunoaştem ca o distinsă doamnă cu suflet mare, plină de dragoste, bunăvoinţă, cumsecădenie şi dorinţă de a ajuta pe oricine; dragostea care aţi arătat-o în toţi aceşti ani, faţă de copiii asupriţi de soartă, ajutându-i şi sprijinindu-i ca o mamă iubitoare de fii, vă dorim, şi avem buna nădejde, că, şi în ceilalţi ani ai vieţii, pe care o să vii dăruiască Dumnezeu, vă vor caracteriza aceste frumoase calităţi

Vă dorim călătorie frumoasă prin anii vieţii, spre împărăţia Cerurilor. Pe treptele vieţii, Hristos să vă fie sprijin şi călăuză, iar dumnevoastră să-I fiţi Lui bucurie şi câştig. Toţi ceilalţi ani ai vieţii, pe care o să vii dăruiasă Dumnezeu, să fie plini cu binecuvântări cereşti, cu belşug, bucurii şi sănătate.

Să vă păzească Dumnezeu, întru Mulţi şi fericiţi ani, stimată Doamnă Maria

Cu alese gânduri de recunoştinţă, profundă preţuire şi dragoste creştinească

+ PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni