Mesaj de Felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove, cu Ocazia zilei de Hirotonie în treapata de Arhiereu

Cu dragoste fiască în Hristos Domnul Arhiereul cel veșnic, ne adresăm Înaltpreasfinției Voastre cu ocazia sărbătorii zilei de hirotonie în treapta de Arhiereu. Fiind ancorat în această chemare sfântă, de continuare a lucrării lui Hristos, cu multă osteneală şi zel misionar desfășurați o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos. Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun, cu recunoștința față de realizările şi năzuințele vrednicilor înaintași, precum şi sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor, ați înfăptuit în această parte a țării o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii. Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi a fost prezentă în viaţa şi lucrarea Înaltpreasfinţiei Voastre dăruindu-vă mereu ajutor şi rod binecuvântat. Conştiinţa misionară a Înaltpreasfinţiei Voastre îmbină evlavia ierarhului harnic şi milostiv, cu lucrarea dinamică pentru binele comun; preţuirea faţă de trecutul istoric şi năzuințele înaintașilor săi, cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor.

În această zi binecuvântată, ne rugăm lui Hristos-Domnul, Arhiereul bunătăților viitoare (Evrei 9, 11), să vă dăruiască mulți și binecuvântați ani de viață, pace și tărie duhovnicească în lucrarea Înaltpreasfinției Voastre.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și respect în Hristos,

PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni