Mesaj de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat preacucernicului Protodiacon Victor ROTARI, Președinte al Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală în Ministerul Apărării, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului ceresc

Preacucernice Părinte Protodiacon,

Prăznuirea Sfântului Mucenic Victor, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți spre binele şi buna orânduire a activităților Bisericești și celor extra bisericești din cuprinsul Episcopiei noastre.

Fie ca smerenia, ascultarea și vitejia pe care a avut-o Sfântul mucenic Victor în mărturisirea lui  Hristos, să vă însoțească mereu în rodnica activitate pe care o desfășurați în cadrul Episcopiei, iar Mântuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvântarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

+Petru

Episcop de Ungheni şi Nisporeni