Mesaj de Felicitare adresat Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Preasfinției Sale

Data de 12 iulie a fiecărui an, constituie un prilej de mare bucurie și sărbătoare pentru întreaga Episcopie de Ungheni şi Nisporeni, datorită semnificației acestei zile în viața Stăpânului nostru duhovnicesc, Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care își sărbătorește ocrotitorii spirituali, pe sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Acestă zi este cu mult mai deosebit deoarece anul acesta Ierarhul nostru împlinește 25 ani din ziua hirotonirii în treapta de diacon iar acest fapt ne oferă de fiecare dată fericita ocazie de a Vă adresa, Preasfințite și Multistimate Stăpâne, alese urări de sănătate, pace şi bucurii duhovnicești.

Mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social sau cultural, constituie o mărturie concretă a faptului că Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților ocrotitori, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare, prin slujitorii Săi, în ciuda numeroaselor lipsuri materiale, ducând, precum odinioară, Biserica Sa la limanul cel lin al mântuirii, într-o lume care pierde adesea reperele creștine.

Fie ca Dumnezeu să reverse asupra Preasfinţiei Voastre, harul şi pacea care au fost revărsate asupra acestor mari Apostoli, ca unul ce sunteți continuator vieții şi slujirii lor.

Precum pe temelia credinţei Sfântului Apostol Petru s-a format prima comunitate eclesiastică, aşa şi Preasfinţia Voastră, ca un rugător şi supraveghetor al Episcopiei rânduite de Hristos, Arhiereul cel veşnic, să ne păstoriţi şi să ne povăţuiţi pe calea adevărului, asemenea Sfântului Apostol Petru. Râvna misionară şi chmarea sfântă a Apostolui Petru să Vă însoţească în lucrarea de arhipăstorire, temperamentul viu şi înflăcărat să Vă cuprindă mereu viaţa pentru a urma căii lui Hristos.

Vă rugăm, așadar, Preasfințite Stăpâne, să primiți din partea întregului cler și a credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, cele mai călduroase doriri de sănătate și de putere duhovnicească, pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, lucrarea de păstorire a turmei lui Hristos, aidoma Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care îi rugăm să Vă dăruiască acea ardoare fierbinte și dragoste pentru Hristos pe care Înșiși au avut-o!

Întru mulțși binecuvântați ani Preasfințite Stăpâne!

Cu fiască smerenie si deplină supunere,

Stareții și Starețele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei,

Protopopii împreună cu tot Clerul şi poporul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.