Mesaj de Felicitare adresat Preasfințitului Episcop PETRU, din partea clerului și credincioșilor Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia a 27 ani de la hirotonirea în trepta de Ieromonah

Preasfințite Stăpâne PETRU,

Ziua de 28 august a fiecărui an ne oferă binecuvântatul prilej să vă adresăm Cordiale Felicitări cu prilejul hirotonirii Preasfinției voastre în treapta de Ieromonah pe seama mănăstirii Hâncu!

În decursul acestor 27 de ani ați rămas fidel chemării preoțești, înmulțind talantul încredințat prin punerea mâinilor arhierești și ați avut grijă de biserica lui Hristos, zidind pereții sufletești ai credincioșilor, dar și pereții de piatră ai Sfintelor Locașuri!

Dincolo de lucrările exterioare pe care le-ați întreprins, Preasfințite Stăpâne, cel mai adesea ați plecat urechea cugetului și a conștiinței la cuvintele profetului Moise, care a zis: „Ia aminte la tine însuți” (Ieșirea 23:21). Permanent ați cercetat necontenit care este voia lui Dumnezeu (cf. Romani 12:2), ce spun Sfinții Părinți despre calea credinței și cum puteți trăi cuvintele duhovnicești pe care Părinții Bisericii le-au propovăduit prin pilda vieții lor!

Scriindu-i chinoviarhului Ioan al mănăstirii din Raith (sec. VI), Sfântul Ioan Scărarul (579 – 649) spune că: „Povățuitorul nu trebuie să le ceară tuturor celor ce vin la el să meargă pe calea îngustă și plină de necazuri. Nici nu e fiecăruia jugul blând și povara ușoară. Ci trebuie mai degrabă să se aplice leacurile potrivite”.

Sutelor de mii de creștini, câți v-au căutat să se spovedească la Preasfinția Voastră și să vă ceară sfatul duhovnicesc, nu le-ați pus pe umeri canoane împovărătoare și nici nu le-ați spus să lase toate ale lor și să alegeți calea pe care ați ales-o Preasfinția Voastră, ci ați dat dovadă de o altă virtute, foarte folositoare călugărului, cea a Discernământului!

Preasfințite Stăpâne PETRU, la această sărbătoare importantă pentru Dumneavoastră, ne rugăm lui Dumnezeu ca să vă dăruiască și în continuare ani mulți întru conducerea păstoriților, a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, dar și a tuturor care vor veni de acum înainte să asculte povața mult folositoare a Preasfinției Voastre!

Întru Mulți și binecuvântați ani, Preasfințite Stăpâne PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni!!!