Arhimandritul PAVEL (Tabacari), Duhovnicul mănăstirii Hîncu, la 20 ani de viață monahicească

Preacuvioșiei Sale, 

Preacuviosului Arhimandrit PAVEL (Tabacari),

Duhovnicul mănăstirii „Cuv. Parascheva”, Hâncu

     Preacuvioase Părinte PAVEL,

Permiteți-mi să Vă adresez părinteștile mele felicitări cu 20 ani de viață monahicească. Cu voia lui Dumnezeu, aţi poposit la această etate de maturitate duhovnicească, având deja în spate roduri bune şi binecuvântate. Apreciem înalt munca asiduă pe care o depuneți în calitate de duhovnic al sfântului așezământ monahal „Cuviaoasa Parascheva”, Hâncu.

Vă dorim înțelepciune și dragoste, care v-ar ajuta să îndrumați duhovnicește și în continuare nevoitorii mănăstirii. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască răbdare, putere şi înţelepciune, pentru a îndruma cu mult har şi rîvnă pe calea mîntuirii sufletele celor care, vor păşi pragul sfintei mănăstiri Hâncu!

     Cu arhieresti binecuvintari, 

+PETRU

EPISCOP DE UNGHENI SI NISPORENI