A avut loc adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Joi, 29 decembrie 2016, sub Președinția Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-a convocat adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.

Preasfinţia Sa a fost întâmpinat călduros de Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și Protopopul circumscripției Călărași, Protoiereul Grigorie DODON, care anul acesta este responsabil de organizarea Adunării Anuale Generale a preoților din cuprinsul Episcopiei noastre, înmînîndu-i Ierarhului un buchet frumos de flori.

În sală Ciriarhul a fost întîmpinat de preoţii prezenţi cu imnul arhieresc: “Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru…”, după care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, a luat cuvânt, deschizând şedinţa, şi care a salutat publicul prezent, anunțând totodată ordinea de zi a adunării în cauză.

Anticipat Adunării Generale, Potrivit binecuvîntării Preafericitului Patriarh KIRIL, al Moscovei şi al Întregii Rusii ca după tragedia din 25 decembrie, în toate lăcaşurile din cuprinsul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse să se slujească panihida de obşte în memoria nou-adormiţilor robilor lui Dumnezeu decedaţi în catastrofa aviatică din Marea Neagră, s-a oficiat Litia pentru cei adormiți unde au fost  pomeniți și preoţii care au decedat anul acesta au fost pomeniţi intonînd veşnică pomenire în cinstea lor. După care li s-a oferit cuvânt pentru prezentarea dării de seamă anuală a protopopilor şi a preşedinţilor Sectoarelor Eparhiale:

Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, protopop al raionului Ungheni;

Protoiereul Vitalie COZARI, protopop al raionului Nisporeni;

Protoiereul Grigore DODON, protopop al raionului Călăraşi;

Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, protopop al raionului Hînceşti;

Ședința a continuat cu oferirea cuvântului Doamnei Elena BÎTCĂ, Juristul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, care a vorbit despre pericolele reflectate din aprobarea unor legi, pe parcursul anului 2016, dar și despre efectele acestora pe termen îndelungat;

Protoiereul Octavian SOLOMON, Preşedintele Sectorului Eparhia, Sectologie şi Misiologie;

Arhimandritul KIRIL (Braguţa), Preşedintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală;

Protoiereul Andrei URSOI, Preşedintele Sectorului Eparhial Învăţământ Religios şi Catehizare;

Protoiereul Ştefan RÎMBU, Preşedintele Sectorului Eparhial, Relaţii Culturale;

Protodiaconul Victor ROTARI, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării;

Protoiereul Valeriu MOCRICIUC, Președintele Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală în Instituțiile Penitenciare, care la finele discursului a primit în dar din partea Preasfinției Sale o icoană cu chipul Sfinților Închisorilor pentru paraclisul ce activează în Penitenciarul de Femei de la Rusca, Hîncești;

Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii cu Mass media şi a Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret.

După prezentarea dărilor de seamă a preşedinţilor Sectoarelor Eparhiale, Preasfinţia Sa a prezentat clerului Darea de Seamă Anuală – trecând în revistă cele mai importante evenimente ecleziastice şi misionare ale anului 2016, printre care se enumeră convocarea Sinodului Arhieresc, şi participarea Preasfinţiei Sale la un şir de activităţi naţionale şi internaţionale, prezentarea unui scurt bilanț al acestor evenimente.

La finele şedinţei, Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, din numele clericilor Eparhiei de Ungheni şi Nisporeni a mulțumit Preasfințitului PETRU pentru grija părintească pe care a arătat-o față de parohiile din Episcopia sus numită.

Tot aici au fost decorați cu cea mai mare Distincție Eparhială „Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț” pentru meritile deosebite în activitățile desfășurate pe plan social, trei preoți și anume: Protoiereul Petru CIOBANU, Preotul Vasile PREPELIȚĂ și Preotul Serghei NOVAC.

Foto: Ierodiacon Veniamin Seculțan