SLUJBĂ PRAZNICALĂ ÎN CINSTEA HRAMULUI MĂNĂSTIRII HÂNCU

Joi, 27 octombrie 2016, cînd Biserica Ortodoxă o prăznuieşte pe Cuvioasa Parascheva, Chiriarhul locului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Hramului mănăstirii Hîncu. Slujba a avut loc la primul nivel al Catedralei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” cu Hramul „Sf. Mare Mc. Pantelimon” din complexul mănăstirii. La miezul nopții clericii mănăstirii au oficiat Sfînta Liturghie și în biserica cu Hramul „Sf. Parascheva”.

În dimineața zilei Preasfinţia Sa, a fost întîmpinat de soborul impresionant de preoţi şi diaconi şi nu în ultimul rînd, de Stareţa acestui aşezămînt monastic şi omagiata zilei acesteia, Egumena PARASCHEVA (Cazacu), împreună cu obştea monahală şi mulţimile de credincioşi veniţi la Hramul mănăstirii.

Slujba praznicală de astăzi, a adus la mănăstire distinși oaspeți din țară și de peste hotare, dornici de a fi prezenți la marea sărbătoare, dar și pentru a felicita omagiata zilei acesteia Egumena PARASCHEVA (Cazacu), stareţa mănăstirii care îşi dă silinţa pentru edificarea şi înfrumuseţarea acestui sfânt așezământ monahal.

Această slujbă solemnă a fost înfrumusețată și de renumitul Corul de Preotese din cuprinsul Episcopiei noastre, condus de Dna Irina VIZITIU (Gajim).

La Liturghia de astăzi au participat toţi stareţii şi stareţele din cuprinsul Episcopiei noastre dar şi alţi stareţi din alte eparhii. Alături de creştini s-a rugat la această slujbă şi primulul Preşedinte al Republicii Moldova, Dn Mircea SNEGUR, dimpreună cu soţia sa, Dna Eugenia SNEGUR, la fel şi alte oficialităţi raionale printre care Dn Ioan ŢUGULEA, vicepreşedintele raionului Nisporeni.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul PETRU a ţinut un cuvînt de învăţătură din viaţa Cuvioasei Parascheva: ,,Mari sunt darurile împărtăşite nouă de Dumnezeu prin această aleasă de Dumnezeu fecioară. Ea a fost pentru ţăra noastră ca un scut de apărare în vremea celor 2 războaie mondiale, a fost cea care a sprijinit famiile cele dezinate întărindu-le casele lor, împăcându-i pe soţii cei certaţi care erau gata să divorţeze. Anume ea a fost cea care a vindecat pe mulţi dintre bolnavi de bolile şi neputinţele lor. Sf. Parascheva i-a iubit dintotdeauna pe cei necăjiţi şi împovăraţi fiind asemenea Domnului, milostivă şi iubitoare de oameni!

Interesant este şi faptul că Ocrotitoarea noastră cea cerească a arătat o deosebită dragoste şi studenţilor aflaţi în examene, ajundu-i pe toţi să treacă cu bine cele mai grele examene, în timpul studiilor. Sf. Parascheva să ştiţi iubiţi credincioşi, nu a fost şi nu este un simplu obiect liturgic, ea este vie! Ea suferă alături de noi! Ea plânge pentru greşelile noastre.

Astăzi Hristos îşi varsă sângele pentru păcatele noastre în timpul Sf. Liturghii! Astăzi Sfinţii, şi împreună şi Sfânta Parascheva plîng pentru neascultarea noastră de Dumnezeu, pentru nesimţirea noastră duhovnicească! De aceea să nu fim nepăsători!

Să nu fim indiferenţi faţă de pildele pe care ni le oferă această Sfântă Cuvioasă care a avut trup asemenea nouă o fire omenească!

Să luăm din viaţa ei exemplul milosteniei, să ne deprindem cu postul şi cu nevoinţele duhovniceşti fugind de slava deşartă şi căutând slava cea dumnezeiască şi astfel credem şi nădăjduim că şi noi, cei ce astăzi purtăm trup, suntem cuprinşi de neputinţe, ne vom învrednici cu rugăciunile Sfintei de mila lui Dumnezeu şi de viaţa cea veşnică”

Cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, a fost săvîrşită Sfînta Liturghie la mezul nopţii în biserica de vară care poartă hramul Cuvioasei Parascheva, de către clericii sfintei mănăstiri.