Mesaj de condolianțe a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului IOAN, Episcop de Soroca cu trecerea la cele veșnice a bunicii sale Maria

Preasfințite Stăpîne IOAN,

Cu durere în suflet am aflat de trecerea din această viață spre cele veșnice, a roabei lui Dumnezeu, noua adormita Maria, cea care a fost și bunica Preasfinției Voastre.
Pe lângă sincerile cuvinte de condoleanțe, vin în numele meu personal, cât și a întregii Episcopii de Ungheni și Nisporeni, cu cuvinte de întărire și mângâiere duhovnicească, la acest ceas de durere și întristare omenească, pricinuit de despărțirea pămîntească, a cele-i ce v-a fost nu doar bunică, ci și exemplu de trăire creștinească; v-a fost poate și călăuză spre Dumnezeu, prin biserică; v-a fost și sprijin, prin rugăciune; v-a fost și povățuitoare prin sincerile și profundele ei cuvinte de învățătură.
Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să vă întărească cu puteri duhovnicești pe Preasfinția Voastră, iar pe noua adormita Maria, să o așeze întru odihnă cea veșnică, în Împărăția Cerească.
Întrucât, noua adormita Maria, a fost o femeie credincioasă și rugătoare evlavioasă, Biserica Ortodoxă din Moldova a pierdut din sfeșnicul ei, o lumânare arzînd. Dar avem nădejdea în mila nemărginită a Bunului Dumnezeu, că, prin trecerea ei la cele veșnice, am dobândit încă un mijlocitor în ceruri pentru noi și o rudenie cerească.
În virtutea dragostei creștine și a îndemnului evanghelic, de a ne ruga unul pentru altul, vă împărtășim din dragoste noastră, că o vom purta în smeritele noastre rugăciuni, pe credincioasa și evlavioasa roabă a lui Dumnezeu, noua adormita Maria, pentru ai ierta toate greșelile ei omenești și s-o așeze în locașurile cerești.
Dumnezeu s-o odihnească, și cu drepții s-o numere.

Cu dragoste creștinească

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni.