Adunarea Consiliului Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Astăzi, 17 noiembrie 2016Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a convocat la sediul Centrului Eparhial din orașul Ungheni, ședința Consiliul Eparhial. La ședință au participat protopopii din cuprinsul Episcopiei şi membrii Consiliului Eparhial.

Înainte de începerea ședinței, Preasfințitul Episcop PETRU, la felicitat pe Protoereul Nicolae Olărașu cu prilejul zilei de naștere.

Preasfinţia Sa a prezentat participanților la ședință propunerea de proiect din domeniul misionar-pastoral ce urmează a fi desfăşurat în parohiile din spațiul canonic al eparhiei. Ierarhul a mai venit cu propunerea  de a declarare anul 2017 – Anul dreptei credințe mărturisitoare și lucrătoare prin iubire  în Episcopia de Ungheni și Nisporeni. În contextul bunei desfășurări a acestui proiect, Ierarhul a îndemnat participanții să vină cu propuneri și sugestii în acest sens, Chiriarhul exprimându-și de asemenea propunerile și ideile Sale vizavi de proiectul dat.

  În contextul declarării anului 2017 – Anul dreptei credințe mărturisitoare și lucrătoare prin iubire, în scopul obținerii rezultatelor propuse, s-au înaintat spre discuție organizarea unui șir de acțiuni.

   După examinarea și discutarea propunerilor de activități, membrii Consiliului Eparhial au hotărât unanim aprobarea, dar și înaintarea lor spre discuție la Adunarea Eparhială Generală.

   La ședința de astăzi s-au mai discutat diverse aspecte organizatorice și disciplinare din viața parohiilor. Printre care: Preoții să țină cuvînt de învățătură la toate tainile bisericești mai ales la Sfînta Liturhghie, s-a cerut de către preoți ca arhiereul să slujiască în parohii cît mai des, catehizarea oamenilor înaintea Sfintelor Taine, discuții cu creștinii în centrele sociale de pe lîngă biserici, preotul să sune cît mai des la creștinii care nu frecventează sfintele slujbe invitîndu-i și alte problem eparhiale.

   La final Ierarhul a mulţumit clericilor prezenţi, îndemnându-i la o activitate jerfelnică şi mărturisitoare în rândul credincioşilor.