Întâlnire cu elevii Gimnaziului Todirești, motiv de Bucurie izvorâtă din comuniune

Joi, 7 decembrie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Președintele Sectorul Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, Gajim Ioan,  în cadrul Orei de Religie, s-a întâlnit cu elevii Gimnaziului Todirești.

În cadrul acestei Ore ne-am văzut cu elevii claselor a VII-a, vorbindu-le despre Muzica în viața Tinerilor. Cunoaștem că datorită acordurilor melodice, muzica sensibilizează omul. De aceea, este foarte important ce muzică alegem să ascultăm. În societatea secularistă de astăzi, în care se fac eforturi fățișe de a nu mai pomeni numele lui Dumnezeu și, de fapt, nici o implicație a Lui în această lume, ceea ce alegem să ascultăm ne poate fortifica sau sărăci sufletește!

Având ca reper cuvintele Sf. Clement Alexandrinul (cc. 150-211~216): ,,Să cântăm numai cântările cele pline de înțelepciune și să izgonim pentru sănătatea sufletului nostru cât mai departe cântecele de petrecere care cu inflexiunile melodiilor înșală sufletele și duc la desfrânare și batjocură”, am scos în evidență cât este de necesară vigilența în a ne păzi simțul auzului. Desigur, prin această lecție nu am încercat să impunem elevilor să asculte mai multă muzică bisericească, ci să fie atenți la ce aud, văd și gândesc. Aceasta pentru că ne este tuturor cunoscut câte mesaje ascunse ni se inoculează.

De asemenea, elevilor din clasa a VIII-a, le-am vorbit despre importanța Virtuții Ascultării, aducându-le ca exemplu apoftegma Părinților Pustiei Egiptului: ,,A zis un Bătrân că aceasta cere Dumnezeu de la creștini: să asculte de Dumnezeieștile Scripturi , cele spuse să fie înfăptuite și să fie supuși egumenilor și părinților ortodocși”.

Această virtute este cu atât mai importantă cu cât cunoaștem cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Luca 2, 51, în care ni se spune că Mântuitorul Hristos S-a coborât de la Ierusalim la Nazaret cu părinții săi și le era supus; iar mai târziu, în viața Sa pământească, Hristos-Domnul ,,S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 8) . Având exemplul Mântuitorului, putem conștientiza cât este de necesară creștinului această virtute, căci pentru această ascultare deplină a Lui, Dumnezeu-Tatăl ,,L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2, 9).

Acestor elevi cu care ne-am văzut astăzi le-am dăruit și câte o Carte de Rugăciuni specifică vârstei pe care o au și clasei în care sunt, punându-le la suflet cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur care spunea: ,,Rugăciunea este pentru creștin ce este zidul pentru cetate, spada pentru oștean, portul în timpul furtunii, bastonul pentru cei ce șchioapătă. Iar dacă în Rai orice lucru creștea mulțumită unui abundent izvor de apă, în viața spirituală acest izvor care irigă și face să crească virtutea este tocmai rugăciunea”.

Totodată, în cadrul acestor Întâlniri, aflându-ne în perioada Postului Nașterii Domnului, Protoiereul mitrofor Gajim Ioan, parohul satului Todirești, le-a vorbit elevilor despre necesitatea mărturisirii păcatelor înaintea lui Dumnezeu, pentru a-și găti sufletele ca să-L primească cum se cuvine pe Împăratul Hristos.