Cuvinte duhovnicești

Vremurile care le trăim astăzi sunt asemănătoare celor din timpul Sfântului Ilie

2020-08-02 15:48:16 | Vizualizări 46

Lumea în care trăim astăzi nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o la început, „bună foarte”, ci una alterată, deformată. Lumea creată de Dumnezeu, adică pământul şi toate cele existente pe el, în frunte cu omul, erau curate. Exista o deplină armonie între om şi Dumnezeu, între om şi om, între om şi natură, […]

Repere din viața Sfântului slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul

2020-08-02 15:29:51 | Vizualizări 10

Sfântul Proroc Ilie a fost fiul lui Sovah, din cetatea Tesva, din Galaad, dincolo de Iordan, de unde şi numele Prorocului: Ilie Tesviteanul. A trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, regele iudeilor (c. 874-853 î.Hr.). Acest rege îşi luase de soţie o feniciană, Izabela din Sidon, […]

Sfânta Mare Muceniță Marina – drumul spre sfințenie

2020-07-30 15:34:21 | Vizualizări 10

Născută în Antiohia Pisidiei, Sfânta Marina și-a pierdut mama pe când era o copilă și a fost încredințată unei femei, spre creștere. Fecioara a învățat despre credința în Dumnezeu de la oamenii din localitate și a hotărât să își păstreze curăția și să Îi slujească Domnului. Pe când avea 15 ani a fost pârâtă că e […]

Vai de cel ce umblă pe două căi, adică pe calea răutăţilor şi a bunătăţilor

2020-07-22 08:21:03 | Vizualizări 45

Cum nu ne ruşinăm înaintea cerului şi a pământului, ci ne întoarcem la cele dinapoi şi nici măcar de noi înşine nu ne ruşinăm, ca să nu ne fie viaţa mincinoasă? Adică, pe dinafară ne arătăm sfinţi, dar pe dinăuntru suntem plini de necurăţie. Până când şchiopătăm cu amândouă picioarele, până când nu stăm la […]

Despre oamenii bolnavi sufleteşte

2020-07-22 07:57:12 | Vizualizări 49

În viaţa de zi cu zi, există mulţi oameni bolnavi sufleteşte. În întreaga lume sunt foarte mulţi asemenea bolnavi. Şi unde să meargă aceşti bolnavi dacă nu în biserică. Acesta le este ultimul adăpost. Aici ei cred că vor afla milă. Biserica este destul de încăpătoare, aşa că fiecare îşi poate găsi un colţişor. Ei […]

Dacă ai căzut, ridică-te, nu deznădăjdui

2020-07-21 10:17:52 | Vizualizări 41

Ia aminte, frate, că, pe nevoitori, vrăjmaşul îi luptă în felurite chipuri. Astfel dar, înainte de a fi săvârşită fărădelegea, o micşorează în ochii acestora foarte. Şi mai cu seamă pofta desfătării trupeşti într-atât de măruntă o arată înainte de a se înfăptui, încât aproape că îi pare fratelui cu nimic deosebindu-se de a vărsa pe pământ […]

Să veghem prin educaţie la buna creştere a copliilor şi să le arătăm toate primejdiile păcatelor

2020-07-20 10:11:02 | Vizualizări 29

Dragi părinţi, copiii noştri cresc în vremuri foarte primejdioase, în care societatea se leapădă de idealuri creştine şi, mai presus ca orice, de toate idialurile dragostei jertfitoare. În locul acestora în inima copiilor se sădeşte cultul iubirii de sine şi al desfătărilor. Tocmai acesta este idealul de educaţie seculară al culturii de masă, al presei, […]

Moleşeala trupului lucrează asupra sufletului

2020-07-19 10:07:30 | Vizualizări 11

Când trupul se moleşeşte, e de netăgăduit că şi sufletul îşi va avea partea lui de scădere. În multe rânduri, puterile lui sunt înrâurite de starea trupului. Boala care ne slăbeşte, ne face să fim alţii decât cei care eram când sănătatea nu ne părăsise. Dacă strunele unui instrument dau sunete moi şi fără vlagă […]

Inima trebuie trezită mereu pentru rugăciune

2020-07-17 09:57:06 | Vizualizări 14

Uneori avem impresia că ne rugăm din suflet, dar rugăciunea noastră nu aduce roadele păcii şi ale bucuriei întru Duhul Sfânt. De ce oare? Fiindcă rugându-ne numai cu rugăciuni gata scrise, nu ne căim cu sinceritate de greşelile făcute în timpul zilei, prin care ne-am întinat inima – templul lui Hristos – şi L-am mâniat pe Domnul. […]

Cele două grăunţe

2020-07-17 08:33:36 | Vizualizări 59

Într-o zi, un ţăran ieşi pe ogor, la semănat. Un grăunte, rămas pe vârful unui bulgăre de pământ, a început să se laude către altul, aflat adânc sub brazdă: – Vezi tu, frate, zaci acolo luptându-te cu frigul pământului şi cu bezna, tânjind după o rază de soare, după lumină şi căldură. Eu, frăţioare, o […]