Cuvinte duhovnicești

Totul se săvârşeşte de către Sfânta Treime împreună

2020-07-02 09:54:10 | Vizualizări 9

Dumnezeu este Sfânta Treime. Treimea Cea de-o-fiinţă şi nedespărţită. De-o-fiinţă, adică o singură fiinţă, o singură fire. Treimea nedespărţită: niciodată Fiul nu S-a despărţit de Tatăl sau Duhul Sfânt de Tatăl sau de Fiul şi niciodată nu Se despart. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu sunt trei dumnezei, ci un singur Dumnezeu, întrucât au o […]

Despre sfârşitul lumii şi venirea lui antihrist

2020-07-02 09:50:20 | Vizualizări 12

Înainte de sfârşitul vieţii pe pământ vor fi tulburare, războaie, frământări civile, foamete, cutremure. Oamenii vor suferi de spaimă, vor muri de aşteptarea nenorocirilor (Luca 21, 26). Nu va fi nici viaţă, nici bucuria vieţii, ci o stare chinuitoare de pierdere a legăturii cu viaţa. Dar nu se va pierde numai legătura cu viaţa, ci […]

Dă-mi întru rele întâmplări răbdare, iar întru bune întâmplări înţelepciune

2020-07-01 14:48:24 | Vizualizări 13

Doamne Dumnezeu meu, dăruieşte-mi mie ca din toată inima mea să te doresc pre Tine! Dorindu-te, să te caut! Căutându-te, să te aflu! Aflându-te, să te iubesc! Şi iubindu-te, de răutăţile cele ce sunt întru mine să mă izbăvesc! Şi izbăvindu-mă, să nu mă mai întorc iarăşi la aceleaşi. Doamne Dumnezeul meu dă pocăinţă sufletului […]

Mare este puterea rugăciunii, când este înălțată din tot sufletul

2020-06-30 10:18:14 | Vizualizări 36

Cât de mare este compătimirea lui Dumnezeu față de starea noastră nenorocită, adică față de neatenția noastră pentru purtarea Lui de grijă, când Dumnezeu spune: Iată, stau la ușă și bat!, înțelegând prin ușă cursul vieții noastre, încă neînchisă de moarte…

Spovedania te curăţă de păcate, iar Împărtăşania te uneşte cu Dumnezeu

2020-06-30 10:09:08 | Vizualizări 16

Biserica Ortodoxă nu are alt scop al existenței ei decât acela de a salva (mântui) pe om de păcat, condamnare și iad. Celelalte țeluri ale Bisericii sunt secundare în raport cu aceasta. O persoana nebotezată nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Sufletul este nemuritor, iar păcatul face sufletul să fie rob, robia aceasta nu […]

Un om care crede în Hristos este vesel şi plin de nădejde

2020-06-30 07:46:03 | Vizualizări 17

Să fiţi veseli! Oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei mâhniri, este numai de la draci! Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib satana, iar ca urmare nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai […]

Postul ne readuce sănătatea sufletească şi cea trupească

2020-06-30 07:38:29 | Vizualizări 16

Din învăţătura Sfinţilor Părinţi înţelegem că sfintele posturi sunt rânduite pentru ca omul, creştin fiind, să-şi deprindă sufletul cu înfrânarea, să învingă puterile vrăjmaşului nevăzut care ne atacă sau chiar ne stăpâneşte, întrucât însuşi Hristos ne spune că „neamul de deavoli iese – din om – numai cu post…”(Mat. 17, 21).

Pe primul loc să fie întâi cele cerești și apoi cele pământești, cele duhovnicești și apoi cele trupești

2020-06-29 09:37:51 | Vizualizări 11

Cel mai bun lucru pe care îl poate face un om pe pământ este să facă voia lui Dumnezeu. Nu uneori, nu superficial, nu în silă, cum se mai întâmplă din când în când, ci așa cum se săvârșește în ceruri. Primele trei cereri ale Rugăciunii Domnești se referă direct la Tatăl. „Numele Tău, împărăția Ta, voia Ta”. Hristos îi învață pe oameni să-L pună […]

Frica este cea mai puternică armă în mâinile Satanei, ca să subjuge un suflet creștin

2020-06-27 13:04:30 | Vizualizări 26

-Părinte, care credeți că este cea mai mare armă a diavolului? Prin ce armă va putea să-i înrobească pe oameni în această prigoană? – Cred că este frica. Frica este cel mai cumplit lucru pentru suflet, îl face să se predea ușor vrăjmașului. – Care este, așadar, antidotul fricii? – Antidotul fricii este iubirea! Frica este […]

Mândria, deznădejdea și nepăsarea – cele trei ispite din calea mântuirii

2020-06-26 05:02:03 | Vizualizări 34

Viața noastră pe pământ este un popas în calea veșniciei, spun părinții Bisericii, și totodată o călătorie grea. Calea care duce la viață, spune Mântuitorul, este strâmtă, iar ușa prin care se intră în Împărăția Cerurilor este îngustă. Pe această cale sunt mai multe piedici, dar cel mai adesea se întâlnesc aceste trei primejdii sau […]