Viaţa – Darul cel mai de preţ a lui Dumnezeu

O dezbatere succesivă asupra subiectului mult mediatizat și anume asupra așa-zisului joc al morții care a determinat mai mulți adolescenți la suicid, a avut loc în două localități din protopopiatul Hâncești.
Una din localitățile unde s-a desfășurat o conferința în acest sens este comuna Logănești. Protoiereul Leontie Lilicu, parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a organizat o dezbatere cu elevii adolescenți din școală. Invitat pentru a conferenția pe această temă a fost protoiereul Octavian Solomon, profesor al Academiei de Teologie Ortodoxe din Chișinău și conducător regional al departamentului mitropolitan Antischismatic și Antisectar din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.
O altă conferință a avut loc în localitatea Sărata Galbenă, fiind organizată de corpul didactic al localității. La această conferință au fost invitați părinții elevilor adolescenți din comună. Conferențiarii acestui eveniment au fost protoiereul profesor sus-menționat care este și cleric al Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din localitate și polițistul de sector Mihai Buruian.
Vorbind adolescenților din Logănești, părintele profesor a menționat că generația actuală de tineri este o generație a provocărilor. De altfel, menționa părintele, toate generațiile au fost provocate în creșterea și maturizarea lor – unele de război, foamete și de ateizarea forțată, altele au participat la alte conflicte ale timpului făcând față provocărilor și luptând cu ispitele. În prezent, însă avem o provocare de o altă natură – copii se retrag tot mai mult din viața reală în viața virtuală și nu mai trăiesc normalitatea dezvoltării lor. Fotbalul se joacă mai mult în campionatele organizate pe internet decât pe islazurile satelor, tematicile, sarcinile și lucrările din curricula elevilor au aspecul unui copy-paste repetat și nici ciorovăielile copilărești nu mai sunt ciorovăieli, ci adevărate bătălii virtuale pe jocul de calculator Main-Kraft și altele. ”Ne îndrăgostim pe Facebook, ne contactăm pe Contact, depănăm amintirile pe Odnoklasniki, iar când scoatem capra la pășunat și atunci ducem poza căprii la WhatsApp”. Îngrijorător este faptul, mai menționa părintele, că pe lângă expunerea aceasta pe care o facem a tuturor segmentelor noastre de viață pe rețelele de socializare am ajuns să ne mărturisim pe aceleași rețele publicului larg în locul părinților spirituali. Astfel confundăm viața cotidiană cu filmul sau cu jocul de internet. Nu mai știm să facem față problemelor reale sau unor eșecuri. De cele mai multe ori tinerii nu mai luptă real cu problemele lor ci le soluționează dându-le taci-scrin pe smartphonuri. Părintele profesor atrăgea atenţia tinerilor că expunându-ne tot dosarul vieţii noastre pe reţelele de socializare suntem expuşi aşa-zişilor „rechini şi balene” care dirijează fondul nostru emoţional, zdruncinându-ne psihic. Pe de altă parte spunea părintele, Dumnezeu îngăduie să avem în anumite momente ale vieţii noastre, şi mai ales în adolescenţa noastră anumite tensiuni, anumite eşecuri pe care soluţionându-le devenim mai maturi, mai pregătiţi pentru viaţa reală în toate aspectele ei și cu toate aspectele ei aspre. Aceste evenimente din adolescenţă, fie vorba de eşecurile noastre care iau aspectul unor tragedii sau de neîmplinirile dorite de noi nu fac altceva decât să ne călească, să ne vaccineze pentru perindarea noastră prin tumultul de probleme reale pe care le vom confrunta. Şi mai menţiona părintele că indiferent cât de tragice nu ni se par acestea, ele rămân în urmă ca o experienţă plăcută din viaţa noastră.
În altă ordine de idei părintele Octavian Solomon a evidenţiat faptul că cel mai mare dar pe care l-a primit omul de la Dumnezeu este însăşi viaţa şi în faţa lui Dumnezeu vom da răspuns în primul rând pentru darul vieţii şi felul cum am păstrat şi desăvârşit acest dar. Păcatele ne îndepărtează într-adevăr de Dumnezeu dar indiferent de mocirla de păcate în care am intrat, atunci când ne vindecăm de ele şi ne curăţim prin pocăinţă, iarăși ne apropiem de Dumnezeu. Spunea părintele că noi trebuie să ieşim biruitori şi în faţa păcatelor şi în faţa problemelor cotidiene şi oricât de mult nu ne-ar deprecia lumea, dacă ne apreciază Hristos – aceasta este cea mai mare biruinţă. Oricât de mult nu ne-ar urî lumea, să fim cu nădejdea că Hristos ne iubeşte şi de aceea merită să ne trăim darul pe care ni L-a dat. Nu în ultimul rând părintele profesor a vorbit de virtutea răbdării pe care atât cei maturi trebuie să şi-o cultive în raport cu adolescenţii, dar pe care şi adolescenţii trebuie să o dobândească şi să o aplice.
În conferinţa organizată cu părinţii din localitatea Sărata Galbenă părintele a vorbit mai mult de aspectul publicitar care s-a făcut în mas-media unor jocuri periculoase. El a evidenţiat faptul că prin repetatele interdicţii şi mediatizarea făcută la noi s-a produs un efect invers – aşa-zisul „efect al pendulului” – când prin restricţie s-a pendulat atenţia adolescenţilor curioşi şi mai mult spre aceste jocuri. O depăşire a acestei situaţii de criză este comunicarea fiindcă în cercul închis a acestor grupuri depresive care se avântă în jocurile morţii nu ajung decât cei care au reale probleme de comunicare în familie şi în societate. Părintele a îndemnat părinţii să încerce să devină şi prietenii copiilor lor ca aceştia să nu caute consolare pe internet ci să găsească această consolare în cadrul familiei. Nu în ultimul rând părintele a îndemnat părinţii să lege creşterea copiilor, educarea lor de Sfânta Biserică unde copii vor putea să petreacă timpul lor în faţa lui Dumnezeu şi astfel trăirea lor se va activa pozitiv faţă de provocările vieţii.
Prin aceste conferinţe s-a urmărit a trata o problemă foarte acută a societăţii de astăzi şi anume faptul că mutându-ne viaţa reală pe sticla monitorului devenim tot mai mult parte din jocuri şi personaje de internet sau de film robindu-ne în faţa internetului personalităţile noastre.