Un nou Sediu și Depozit Eparhial al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Orice aţi face, lucraţi din toată inima,

ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni.”

(Coloseni 3:23)

De-a lungul anilor, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, s-a arătat a fi nu doar un slujitor neobosit al Sfintei Biserici, nu doar un inițiator al actelor de caritate făcute sub atenta sa supraveghere, ci și un om dedicat într-u totul zidirii lăcașelor de cult cît și a altor monumente de valoare duhovnicească deosebită, drept exemplu servind și actuala Catedrală Episcopală în cinstea ,,Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț” aflată în construcție. Activitatea Preasfinției Sale, așa cum s-a văzut în tot parcursul anilor, este o deosebită lucrare de slujire a aproapelui, îmbinată cu totala dăruire în mîinile Atotțiitorului, astfel fiind mereu încojurat de oameni dornici de povățuire și însetați de cuvîntul cel tămăduitor al Evangheliei lui Hristos, Preasfinția Sa a reușit într-un timp atît de scurt să ridice pe teritoriul actualei Catedrale Episcopale un nou sediu temporar, pentru Episcopia aflată sub oblăduirea Sa.

Acesta din urmă, vine să ușureze și să întărească lucrarea misionară a Preasfinției Sale, reușind ca pe lîngă problemele de ordin social, să poată primi în audiență orice creștin dornic de cunoașterea adevărului, dar și de povățuire în drumul anevoios al mîntuirii.

Marele duhovnic Ilie Cleopa spunea de fiecare dată „cînd mergi la muncă, ia și pe Hristos cu tine….” Vrînd astfel să arate prin luarea cu noi pe Hristos, împletirea muncii cu rugăciunea. Îndemnați de același gînd plin de înțelepciune, în tot acest răstimp preoții și colaboratorii Centrului Eparhial, au muncit cu dăruire, pentru a putea aduce la bun sfîrșit această lucrare de o importanță majoră pentru activitatea acestora. Toată împreua lucrare, vine să întărească spiritul de jertfă al Preasfinției Sale, care a susținut financiar întreaga construcție a edificiului. Sfinții Părinți ai Bisericii numesc munca drept ,,rugăciune a mîinilor” iar ceea ce au reșit să facă colaboratorii Centrului Eparhial și preoții ce-și duc activitatea în acest edificiu, vine să ne convingă de faptul că slujitorii Domnului nu se îngrijesc doar de starea morală a omului, ci pot contribui în mod atît de plăcut și la edificarea unor structuri necesare vieții cotidiene a oamenilor și nu numai. Ca o încoronare a muncii și efortului depus de aceștia, noul sediu al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni a fost sfințit astăzi după oficierea Sfintei Liturghii cînd Catedrala Episcopală își serbează ocrotitorul ceresc, pe ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski”. Ținem să menționăm faptul că Noul Sediu al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni se află temporar, pe teritoriul Catedralei Episcopale, situată pe adresa Str. Națională 8, întrucît planul ce prevede construcția Catedralei menționate anterior, cuprinde un nou sediu al Episcopiei care va fi un edificiu spațios și dotat necesităților impuse. Necesitatea construcției unui nou sediu a fost alimentată și de faptul că pentru a-și desfășura activitatea Preasfinția Sa, închiria din anul 2011 o anexă situată pe adresa Str. Mihai Eminescu 10, ocazie cu care dorim sa aducem sincere mulțumiri familei Podoroghin, și anume dnei Maria și dlui Alexei, pentru disponibilitatea acestora de care au dat dovadă de-a lungul timpului, cît și pentru colaborarea deschisă pe care au implementat-o.

Reamintim faptul că noua adresa a sediului temporar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni este: mun. Ungheni, Str. Națională 8, pe teritoriul actualei Catedrale Episcopale cu hramul ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski”.