Un nou locaș de închinare s-a sfințit astăzi în satul Horodca, raionul Hîncești

15 septembrie 2019. În duminica a XIII-a după Rusalii cînd Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Mucenic Mamant, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfințirea Prestolului, Sfînta Liturghie și Taina Hirotonie în treapta de Ierodiacon, în biserica „Icoana Maicii Domnului din Kazani” din satul Horodca, raionul Hîncești.

Acest sfînt locaș a luat ființă cu binecuvîntarea Preasfințitului Episcop PETRU și cu staruința și munca osîrdnică a monahului SERAFIM, unde aici, pe viitor v-a fi amenajat un Schit.

În dimineața zilei Stăpînul nostru, a fost întîmpinat călduros, de Protopopul circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, soborul preoților slujitori, candidatul la hirotonie în treapta de Ieromonah, Monahul SERAFIM și mulțime de credicioși.

Anticipat Sfintei Liturghii a fost oficiată rînduiala sfințirii Sfîntului Prestol după care candidatul la hirotonire în treapta de Ierodiacon a fost trecut prin treptele clerului inferior. Ierarhului i-au coliturghisit un sobor de preoți și diaconi printre care, Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și Protopopul circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ. 

După citirea pericopei evanghelice Vlădica a rostit o predică deosebită desfășurînd ideia pericopei evanghelice de astăzi relatînd și momente din viața sfîntului Mamant.

La final a fost oficiat un Te Deum de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate asupra ctitorilor și binefăcătorilor  sfîntului locaș după care mai mulți ctitori și binefăcători au primit din mâina Chiriarhului Medalii și Diplome Arhierești.