Slujire Arhierească în Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Leușeni, raionul Hîncești

Sîmbătă, 23 decembrie 2017, în ziua cînd Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfîntele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta şi Dumnezeeasca Liturghie în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Leușeni, raionul Hîncești.

În dimineața zilei Preasfinţia Sa, a fost întîmpinat de Protopopul Circumscripţiei Hînceşti, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, parohul bisericii Protoiereul Mihail FODOR, şi creștinii din localitate.

Anticipat sfintei Liturghii au fost citite rugăciunile de resfințire a bisericii după o reparației capitală.

Alături de Ierarh au coliturghisit un sobor de preoți și diaconi, printre care, Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și Protopopul raionului Hînceşti, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ. Alături de creștinii veniți la rugăciune a luat parte și Primarul localității Dn Octavian BUȚĂ.

În timpul vohodului mic parohul bisericii Protoiereul Mihail FODOR, a fost decorat cu dreptul de a sluji sfînta liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea Tatăl nostru…, pentru meritele, sîrguința și munca depusă în dezvoltarea parohiei încredințate.

După citirea pericopei evanghelice Preasfinţia Sa, a explicat sensul evangheliei de astăzi rostind o predică folositoare din minunile şi proslăvirea sfintelor mucenițe prăznuite astăzi: „Aceste trei fecioare, Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, s-au adus pe sine în dar Sfintei Treimi. Alţii aduc lui Dumnezeu daruri din averile lor cele din afară, precum oarecând cei trei împăraţi de la răsărit au adus aur, tămâie şi smirnă. Iar ele au adus daruri din visteriile cele din lăuntru; şi-au adus sufletele ca un aur, dar nu aur stricăcios răscumpărat, ci sânge cinstit, ca al unul miel fără de prihană. Au adus cugete curate drept tămâie, grăind cu apostolul: „A lui Hristos bună mireasmă suntem” (II Cor.2,15), iar trupurile lor, neatinse de mâna bărbătească, spre bătăi dându-le pentru Hristos, le-au adus pe ele dar lui Dumnezeu ca smirnă ştiind bine că Domnul nu are trebuinţă de ale noastre bogăţii vremelnice, ci de noi înşine, după cuvântul lui David: „Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-Ţi trebuiesc”. Drept aceea singure pe sine s-au adus lui Dumnezeu, precum arată sfânta lor viaţă şi vitejeasca pătimire.

    După oficierea Sfintei Liturghii, Ierarhul însoțit de soborul de preoți și diaconi slujitori au săvîrșit un Te Deum de mulțumire la finele căruia ctitorii şi binefăcătorii bisericii din localitate au fost decoraţi cu Diplome Arhiereşti.