Slujbă Praznicală în parohia ,,Naşterea Maicii Domnului” din comuna Sculeni, raionul Ungheni

Sămbătă, 21 septembrie 2019, cînd Biserica Ortodoxă sărbătorește Praznicul Împărătesc al Nașterii Maicii Domnului, la solicitarea parohului bisericii și creștinilor din satul Sculeni, raionul Ungheni, Chiriarhul locului Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta şi Dumnezeeasca Liturghie în biserica ,,Naşterea Maicii Domnului” din localitatea care își sărbătorește Hramul.
În dimineața zilei Ierarhul a fost întîmpinat de parohul bisericii Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, care este şi protopopul circumscripţiei Ungheni, împreună cu familia și creștinii din localitate.
Alături de Ierarh au coliturghisit un sobor ales de preoți și diaconi, printre care, parohul bisericii, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, Preşedintele Departamentului Eparhial Mănăstiri şi Viaţă Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguţa), Secretarul Vicariatului de Soroca, Protoiereul Nicolae CRAVEŢ.
În cadrul Sfintei Liturghii parohul bisericii Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, a fost decorat cu dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu ușile împărătești deschise pînă la Heruvic și cu Distincția Eparhială „Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț”, pentru meritele, sîrguința și munca depusă la reparaţia bisericii şi buna administrare a protopopiatului încredinţa.
După citirea pericopei evanghelice Chiriarhul, a ţinut o predică deosebită relatînd crîmpee din viaţa Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu: „Iubiţi credincioşi, Astăzi, însă, se cade să ne veselim, căci s-a născut pe pămînt Maica Vieţii, Fecioara Maria, cea mai sfîntă fiinţă omenească pe care a ales-o Dumnezeu mai înainte de întemeierea lumii, ca să nască pe Iisus Hristos de la Duhul Sfînt în Betleemul Iudeii. Să se bucure astăzi pruncii şi fecioarele, copiii şi tinerii, mamele şi văduvele, preoţii şi călugării că ni s-a născut nouă mamă duhovnicească şi cea dintîi rugătoare, mîngîietoare şi mijlocitoare înaintea Preasfintei Treimi.
Să mergem deci în Nazaretul Galileii, să-i aducem laude îngereşti, pruncii şi Fecioarei Maria, Preacuratei de Dumnezeu Născătoarei, care s-a născut din Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, la bătrîneţile lor. Însă, pentru a lăuda pe prunca şi Fecioara Maria, trebuie să avem inimă fără răutate, ca pruncii, şi viaţă curată şi neîntinată de păcate trupeşti. Pentru a lăuda pe aceea care avea să fie Maica Fiului lui Dumnezeu, trebuie să avem inimă de mamă, blîndeţe şi răbdare de mamă, iubire şi milă de mamă către toţi. Altfel, rugăciunile noastre, darurile noastre, dacă ies din inimi pline de păcate, de ură şi de răutate, nu vor fi primite de Preasfînta Fecioară Maria.
După oficierea Sfintei Liturghii, Stăpînul însoțit de soborul de preoți și diaconi slujitori au săvîrșit tradiționalul înconjor al bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale învierii încheiind cu un Te Deum de mulțumire.
După Te Deumul de mulțumire mai mulți ctitori ai sfântului locaș au fost decorați cu Medalii Eparhiale și Diplome Arhierești.

La final Vlădica, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi au oficiat litia pentru cei adormiţi la mormîntul din curtea bisericii a Protoiereului Mitrofor Dumitru TURTUREANU, fost protopop, duhovnic și paroh al cîtorva biserici din protopopiatul Ungheni iar în ultima perioadă paroh de onoare al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Sculeni, raionul Ungheni.