Slujbă Praznicală în Cinstea Hramului Mănăstirii Hâncu

Sîmbătă, 27 octombrie 2018, cînd Biserica Ortodoxă o prăznuieşte pe Cuvioasa Parascheva, Chiriarhul locului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni însoţiți de un sobor de preoţi şi diaconi, au oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Hramului mănăstirii Hîncu.

Slujba a avut loc la primul nivel al Catedralei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” cu Hramul „Sf. Mare Mc. Pantelimon” din complexul mănăstirii. La miezul nopții clericii mănăstirii au oficiat Sfînta Liturghie și în biserica cu Hramul „Sf. Parascheva”.

În dimineața zilei Ierarhul, a fost întîmpinat de soborul de preoţi şi diaconi şi nu în ultimul rînd, de Stareţa acestui aşezămînt monastic şi omagiata zilei acesteia, Egumena PARASCHEVA (Cazacu), împreună cu obştea monahală şi mulţimile de credincioşi veniţi la Hramul mănăstirii.

Slujba praznicală de astăzi, a adus la mănăstire distinși oaspeți din țară și de peste hotare, dornici de a fi prezenți la marea sărbătoare, dar și pentru a felicita omagiata zilei acesteia Egumena PARASCHEVA (Cazacu), stareţa mănăstirii care îşi dă silinţa pentru edificarea şi înfrumuseţarea acestui sfânt așezământ monahal.

Această slujbă solemnă a fost înfrumusețată și de renumitul Corul de Preotese din cuprinsul Episcopiei noastre, condus de Dna Irina VIZITIU. La Liturghia de astăzi au participat toţi stareţii şi stareţele din cuprinsul Episcopiei noastre.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul PETRU a ţinut un cuvînt de învăţătură din viaţa Cuvioasei Parascheva: ,,Mari sunt darurile împărtăşite nouă de Dumnezeu prin această aleasă de Dumnezeu fecioară. Ea a fost pentru ţăra noastră ca un scut de apărare în vremea celor 2 războaie mondiale, a fost cea care a sprijinit famiile cele dezinate întărindu-le casele lor, împăcându-i pe soţii cei certaţi care erau gata să divorţeze. Anume ea a fost cea care a vindecat pe mulţi dintre bolnavi de bolile şi neputinţele lor. Sf. Parascheva i-a iubit dintotdeauna pe cei necăjiţi şi împovăraţi fiind asemenea Domnului, milostivă şi iubitoare de oameni!

Interesant este şi faptul că Ocrotitoarea noastră cea cerească a arătat o deosebită dragoste şi studenţilor aflaţi în examene, ajundu-i pe toţi să treacă cu bine cele mai grele examene, în timpul studiilor. Sf. Parascheva să ştiţi iubiţi credincioşi, nu a fost şi nu este un simplu obiect liturgic, ea este vie! Ea suferă alături de noi! Ea plânge pentru greşelile noastre.

Astăzi Hristos îşi varsă sângele pentru păcatele noastre în timpul Sf. Liturghii! Astăzi Sfinţii, şi împreună şi Sfânta Parascheva plîng pentru neascultarea noastră de Dumnezeu, pentru nesimţirea noastră duhovnicească! De aceea să nu fim nepăsători!

Să nu fim indiferenţi faţă de pildele pe care ni le oferă această Sfântă Cuvioasă care a avut trup asemenea nouă o fire omenească!

Să luăm din viaţa ei exemplul milosteniei, să ne deprindem cu postul şi cu nevoinţele duhovniceşti fugind de slava deşartă şi căutând slava cea dumnezeiască şi astfel credem şi nădăjduim că şi noi, cei ce astăzi purtăm trup, suntem cuprinşi de neputinţe, ne vom învrednici cu rugăciunile Sfintei de mila lui Dumnezeu şi de viaţa cea veşnică

După oficierea sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, credincioşii împreună cu ierarhul şi soborul de preoţi au participat, în mod tradiţional, purtând icoane în mâini, la procesiunea  înconjorului bisericii, ca simbol al mărturisirii învierii lui Hristos. În timpul înconjorului au fost citite pericopele evanghelice ale învierii şi s-a cântat troparul sfintei cuvioase prăznuită astăzi. Această practică frumoasă este un moment de autentică trăire ce ne revelează în chip vădit actul mărturisitor al dreptei credinţe de către credincioşi, dar şi faptul că suntem trecători  pe acest pământ.

De asemenea, creştinii  ce au venit astăzi în numar mare să se roage şi să ceară ajutorul şi mijlocirea cuvioasei Parascheva către Sfânta Treime s-au bucurat de posibilitatea de a se închina părticelelor de moaşte ale sfintei care se află de mai mult timp ca semn de binecuvântare la sfânta mănăstire.

La final Streța Mănăstirii, Omagiată zilei de astăzi, Egumena PARASCHEVA, (Cazacu) a fost felicitată de către Preasfințitul Episcop PETRU, primind din mîina Ierarhului un frumos buchet de flori.

După încheierea procesiunii şi a Te Deum-ului, toţi creştinii au fost invitaţi la o agapă creştină, pregătită de maicile şi surorile mănăstirii.