Slujbă în cinstea Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ, la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Hârbovăţ, r-nul Călărași

În prima duminică după prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului când potrivit deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova la raportul PS PETRUs-a hotărât prăznuirea Icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăț și soborul Tuturor Sfinților care s-au proslăvit pe pământul Moldovei, în cetatea duhovnicească a Hârbovățului, s-a oficiat Liturghia Arhierească de către sfințitul Arhimandrit al mănăstirii acesteia, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni împreună cu un sobor de preoți, diaconi și mulțime de credincioși care au venit cu mare dragoste să dea cinste Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și anume chipului ei, de la Hârbovăț.

În dimineața zilei Ierarhul a fost întâmpinat călduros de Egumenul mănăstirii Hârbovăț, Arhimandritul SPIRIDON (Marin), împreună cu soborul de preoți și diaconi și mulțimea de credincioși.

Ierarhului i-au coliturghisit un sobor de preoți și diaconi printre care secretarul eparhial Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și  președintele sectorului eparhial Mănăstiri și Viață Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța),deasemenea la slujba de astăzi au luat parte toți stareții și starețele din cuprinsul episcopiei noastre.

Slujba de astăzi a fost deosebită prin faptul că în sfânta mănăstire a fost adusă o copie a Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăț, și a fost pusă spre închinare creștinilor și va rămâne permanent la închinare în mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din Hârbovăț. Această Icoană, a fost pictată timp de 3 ani de către un monah la o mănăstire din Grecia. Acest călugăr mereu când lucra asupra Icoanei, de fiecare dată era după Sfânta Împărtășanie, și nu mânca nimic, și se ruga Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, citind Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăț. Această icoană a fost pictată cu binecuvântarea și suportul financiar al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a părintelui stareț, Arhimandritul SPIRIDON (Marin) și a unor rude de-a Preasfinției Sale, Dumitru și Liliana la care sau alăturat și toți stareții și starețele din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

Sfînta Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă de sărbătoare în timpul căreia Preasfințitul PETRU a rostit un frumos cuvânt de învățătură prin care a evidențiat importanța cinstirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și anume a Chipului ei de la Hârbovăț care este făcător de minuni și ocrotitor al țării noastre.

După oficierea sfintei Liturghii Ierarhul împreună cu soborul de preoți au săvârșit un Te Deum de mulțumire cu rugăciunile de sfințire a Icoanelor după care toți cei prezenți au înălțat imne și cântări de laude Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

La final a fost oficiată panahida pentru cei adormiți la mormântul vrednicului de pomenire Arhimandritul VENIAMIN (Grosu) fost viețuitor al acestei sfinte mănăstiri.