Slujbă arhierească la Sfânta Mănăstire „Înălțarea Domnului” – Hîrjauca

Vineri, 25 decembrie 2020, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Spiridon, Preasfințitului PETRU, Episcopul de Ungheni și Nisporeni, a oficiata Dumnezeiasca Liturghie la Sfânta Mănăstire „Înălțarea Domnului” din satul Hîrjauca, raionul Călărași. Această slujbă a fost prilejuită de sărbătorirea hramului bisericii de iarnă „Sf. Ierh. Spiridon”, din complexul mănăstirii și care se află într-un amplu proiect de reconstruire, întrucât la începutul anilor 90 a fost incendiată. De aceea Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica cu hramul „Înălțarea Domnului”.

În dimineața zilei, Preasfinția Sa a fost întâmpinat călduros de Starețul Mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguța).

Alături de Ierarh au coliturghisit Arhim. KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii Hîrjauca; Prot. Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni; Arhim. VLASIE (Ușurelu), Starețul Mănăstirii Nicoreni, dar și alți slujitori.

În timpul Sfintei Liturghii, la Vohodul mic, starețul mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguța), pentru străduința neobosită, manifestată în rezolvarea problemelor administrative, de ordin spiritual și material, a fost decorat cu medalia eparhiala „Sf. Bin. Kz. Alexandru Nevschi”, gr. I.. De asemenea, Arhimandritul ANANIE (Chiril), slujitor și viețuitor al mănăstirii, a primit decretul numirii în funcția de blagocin al Mănăstirii Hîrjauca. Totodată și Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțanu), cu împlinirea a 32 ani de viață și pentru merite deosebite în slujire și ascultare de Ierarh, a fost decorat cu medalia eparhiala „Sf. Bin. Kz. Alexandru Nevschi”, gr. I.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul PETRU, a ținut un frumos și consistent cuvânt predicatorial, în care a explicat viața și minunile Sfântului Ierarh Spiridon.

În cadrul Sfintei Liturghii, viețuitorul Mănăstirii Hîrjauca, monahul SPIRIDON (Nintuș,) a fost hirotonit în treapta de Ierodiacon, pe seama mănăstirii date.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de Preotese al Episcopie de Ungheni și Nisporeni, condus de Dna Jozefina VIZITIU-GAJIM.

Menționăm că prezenți la Sfânta Liturghie au fost Stareții și Starețele Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

La sfârșit, Preasfinția Sa, conform raportului înaintat de Arhim. KIRIL (Braguța), a oferit medalii și diplome eparhiale, mai multor ctitori și binefăcători ai Sfintei Mănăstiri Hîrjauca.

Totodată, Ierarhul a felicitat cu sfânta sărbătoare pe toți cei prezenți, dar mai ales pe omagiații zilei, care poartă numele acestui mare Ierarh al Ortodoxiei, Sf. Spiridon.

La rândul său, Părintele Stareț, Arhim. KIRIL, a mulțumit sufletește Preasfinției Sale, pentru oficierea Sfintei Liturghii, pentru hirotonia unui viețuitor al mănăstirii, pentru decorații, predică și rugăciunile ce au fost înălțate.