Sinaxă cu Stareții și Starețele Mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni

Joi, 29 august, 2022, în prima parte a zilei, Înaltprerasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a avut o întâlnire de lucru la Centrul Eparhial din mun. Ungheni, cu Stareții și Starețele Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Eparhiei, la care a luat parte și prot. Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial.

În cadrul acestei Sinaxe, au fost puse în discuție mai multe întrebări și propuneri de ordin administrativ și duhovnicesc, ce vizează Sfintele Mănăstiri și obștea lor.

După cuvântul de deschidere a ședinței de lucru, al Înaltpreasfinției Sale, Arhim. KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din Hîrjauca și Președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață Monahală, a prezentat un raport a tuturor activităților și slujbelor întreprinsă în Mănăstirile din Eparhie, până în prezent. Astfel, Ierarhul luând act de cunoaștere a celor raportate, a apreciat toată osteneala depusă de Stareți, Starețe și obștile lor monahale, în înfăptuirea lucrărilor duhovnicești și materiale.

Pe parcursul întâlnirii de lucru au mai fost discutate și alte întrebări legate de activitatea Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

Totodată, Chiriarhul a sfătuit și îndemnat părintește ca și-n continuare să se întreprindă pași concreți în realizarea obiectivelor duhovnicești, administrative și materiale ce țin de activitatea fiecărui așezământ monahal din cuprinsul Eparhiei noastre.

La final, Stareții și Starețele prezente au mulțumit sufletește Înaltpreasfinției Sale, pentru toată purtarea de grijă ce o are față de Sfintele Mănăstiri și viețuitorii acestora, dar și pentru folositoarele cuvinte și sfaturi părintești, îndemnătoare spre mântuire.