Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – părinţi ai ortodoxiei

După secole de-a rându de grea şi cruntă prigoană asupra creştinilor, se ivise zorii unei libertăţi religioase în 306, când Constantin cel Mare, după moartea tatălui, este proclamat împărat de armată. Încă de la începutul domniei, Sfântul Constantin i-a protejat pe creştini. Iar după anul 312, când i s-a arătat semnul Sfintei Cruci pe cer ziua în ameaza mare, din stele strălucitoare şi după care l-a învins pe Maxenţiu, a devenit şi mai ataşat de credinţa creştină, cinstind foarte mult Sfânta Cruce şi întreg cultul ortodox.

E important să specificăm faptul că Sfântul Constantin a unificat Europa sub semnul Sfintei cruci. Iar azi Europa refuza crucea, o calcă în picioare sub presiunea corectitudinii politice. Sfântul Constantin a impus prin edictul de la Mediolanum (azi Milano) din 313 libertatea religioasă, azi conducătorii politici europeni şi autohtoni o batjocoresc, desfiinţând-o, deşi au jurat pe Biblie sau pe Constituţie că o vor respecta.

Constantin cel Mare, dimpreună cu mama sa Elena a zidit biserici impunatoare în Europa şi nu numai; azi Europa demolează monumente inestimabile de spritualitate şi cultură. Sfântul Constantin şi mama sa Elena au ajutat bisericile şi pe creştini prin multe şi măreţe donaţii, astăzi bisericile şi creştinii sunt acuzaţi pe nedrept de lăcomie şi de împodobire exagerată şi nejustificată. Sfântul Constantin a legiferat protecţia şi educaţia copiilor, azi Europa impune copiilor inocenţi (0-4; 4-6 ani) legea educaţiei sexuale spre mutilarea sufletelor curate, cu ţinta precisă pentru dezincriminarea pedofiliei.

În sfârşit, împăratul Constatin cel Mare a avut un excepţional simţ al sacrului şi l-a impus şi Europei sale, azi Europa se desacralizează prin impunerea noilor cezari, progresişti şi neomarxişti. Sfântul Constantin a construit o Europă pe principii biblice şi evanghelice, azi ne sunt impuse principiile dictaturii minoritaţilor şi ale corectitudinii politice. Sfântul Constantin a construit o Europă hristo-centrică, azi se construieşte o Europă în jurul unui om demoralizat şi dezarmat de valorile şi armele creştine.

Odinioară Sfântul Constantin şi mama sa Elena spuneau că doar cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Sfânta Cruce, Sfintele Icoane şi cu Sfintele taine şi Slujbe se reuşeşte ceva, azi ni se spune şi ni se impune ca toate să fie fără Dumnezeu, fără Hristos cel născut, botezat şi Înviat, fără Sfânta Împărtăşanie şi fără slujbe. Sfântul Constantin a întrunit 318 Părinţii ai Biserici, într-un Sinod Ecumenic, la Niceea, în 325, pentru a lămuri adevărurile de credinţă, pentru ai excomunica pe cei ce tulburau liniştea bisericii prin învăţături greşite şi răstălmăcite. Iar Europa astăzi, prin instituţii şi mass-medie aservită ponegreşte şi calcă adevărurile de credinţă, dezbină şi prigoneşte biserica, ponegreşte pe slujitorii bisericii şi laudă pe cei care batjocuresc biserica.

Aceste lucruri trebuie să ne facă a medita profund asupra felului cum ne comportăm ca şi creştini, cum păstrăm valorile de credinţă pe care ni le-a lăsat Sfântul Constantin şi mama sa Elena – părinţii ortodoxiei, după cum sunt lăudaţi în slujba acatistului? Cum ne luptăm pentru dreapta credinţă?

Şi de ce e important să medităm asupra acestor aspecte duhovniceşti? Deoarece şi eu, şi tu, şi noi toţi, vom răspunde pentru toate acestea, adică pentru neglijenţă şi nepăsare, pentru faptul că nu am preţuit şi apărat tot ce avem moştenire de la Sfântul Constantin cel Mare. Dacă nu vom răspunde aici, atunci sigur că în lumea de dincolo vom da răspuns pentru toate.

Ştiu că suntem cu toţii preocupaţi şi furaţi de tot felul de îndeletniciri, iar pentru cele ale sufletului nu prea găsim timp. Nu prea reuşim, zicem noi, să mai citim şi ceva de suflet folositor. De aceea, de această dată nu am dorit să vă „împovărez” cu prea multe învăţături şi sfaturi. Doar câteva cânduri meditative am dorit să pun la inima Voastră, a tuturor, ca să fim cât mai aproape şi de ce nu, printr-o trăire autentică, chiar în duhul adevăratei Ortodoxii, pentru care Sfinţii Constantin şi Elena au jertfit foarte mult şi pentru care s-au străduit şi mai mult ca noi toţi să avem o ortodoxie frumoasă şi mânuitoare.

Preasfinţitul PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni