Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni

În Duminica a V după Învierea Domnului (a Samarinencii), Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni.

În dimineața zilei, Ierarhul a fost întâmpinat de către preoți și credincioși. Serviciul divin urma să se săvârșească în curtea Catedralei, însă din motivul condițiilor climatice nefavorabile Liturghia a fost oficiată în biserică. Alături de Preasfinția Sa au liturghisit clericii Catedralei Episcopale.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul PETRU a rostit un cuvânt de învățătură: ,,… Multe învățături vrednice de luat în seamă cuprinde Sfânta Evangheliei ce s-a citit astăzi. Ea ne arată lămurit că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Prin iubirea Lui nemărginită și smerenia cea desăvârșită a încredințat-o pe femeia samarineancă și pe toți locuitorii din Samaria, făcându-i să creadă și să ia aminte, că a venit vremea să Se arate Mesia Cel așteptat, chiar și de ei – samarinenii.

Să luăm aminte și noi și să deschidem adâncul sufletului nostru, să ne umplem de Harul cel ceresc, spre mântuirea sufletelor noastre! Femeia samarineancă, fiind pătrunsă de Darul lui Dumnezeu, a început cu multă înflăcărare să-L mărturisească pe Domnul Hristos în lume. Îndată și-a schimbat viața ei cea păcătoasă, și-a aruncat hainele ei cele făcute după moda lumii și cu chip cuviincios și evlavios a început să povestească cu lacrimi în ochi, cum L-a întâlnit ea pe Domnul la fântâna lui Iacov și cum Domnul Hristos a învrednicit-o de apa vieții, căci a primit numele de botez chiar de la Mântuitorul, zicându-i Fotinia. Cu mare dragoste și credință mergea din sat în sat, din oraș în oraș și vestea cuvântul Mântuitorului. Căutați să apărați dreapta credință ortodoxă când este atacată! Opriți răul oriunde îl întâlniți! Aveți îndrăzneala și vorbiți cu convingere, căci nu mai așa veți împlini datoria de creștini adevărați, urmăritori ai dreptei credințe și vă veți asemăna cu samarineanca din Evanghelia de astăzi, care a strigat poporului din cetatea ei: „Veniți și vedeți, L-am aflat pe Mesia!”. Strigați din convingerea inimii cu toată puterea credinței, căci lumea trăiește în întuneric ca la începutul păgânismului. Lupta e în toi, căci s-au încăierat: lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna, binele cu răul . Lumea este stăpânită de cele mai sălbatice păcate, care nici în păgânism nu se găseau. De aceea mulți se vor prăbuși din nenorocire în nenorocire și vor pieri pentru totdeauna.

E o datorie sfântă din partea noastră, a creștinilor care cunoaștem credința, să dăm ajutor acestor suflete care se pierd din neștiință pe diferite căi. Unii cad în ghearele beției, avorturilor, desfrânărilor, nedreptăților, alții se duc pe căile vrăjitorilor și vrăjitoarelor și ale tuturor înșelătoriilor, căci așa au ajuns creștinii noștri, cu credința și cu sufletul ca niște păsări împăiate. Cei care ați vizitat un muzeu de păsări împăiate azi văzut că acolo parcă te afli în codru. Vezi într-un loc vulturul cu aripile întinse, parcă stă gata să zboare; în altă parte mierla cu ciocul deschis, gata să cânte, în altă parte o lebădă care plutește pe apă; în toate părțile fel de fel de păsări, ce stau gata să-și ia zborul. Aceste păsări însă au numai chip de viață, în realitate sunt moarte, umplute cu paie. Așa și creștinii noștri, au chipul de creștini, fac unele forme creștinești, dar nu este duh de viață in ei; de aceea sa încuibat răul în toate felurile . Creștinii noștri se țin de anumite datini, poartă nume frumos de sfinți, dar faptele sunt păgânești, viața cea sufletească este moartă, pentru că nu este duh în gura lor, în inima și în viața lor. Oamenii nu se mai hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vin la fântâna lui Iacov – la Sfânta Biserică – să scoată apa cea vie, să-l întâlnească pe Mântuitorul Iisus Hristos, aici la Sfânta Biserică, fiindcă Biserica are apa cea vie care îl face pe om fericit în viață. Sfinții prooroci ne spun că, în zilele din urmă, Dumnezeu va lua Harul Său și se vor rări învățătorii cei adevărați, duhovnicii cei iscusiți iar Jertfa cea necurmată – Sfânta Liturghie – va înceta aproape de tot. Să ne trezim dacă vrem să ne mântuim, să-L imităm Hristos și urmașii săi, să nu fim cu două fețe, cu una întoarsă spre Dumnezeu și cu alta spre diavolul, căci un singur suflet avem și, dacă nu îngrijim de el, l-am pierdut pentru totdeauna! Să alergăm și noi, ca femeia samarineancă, să spunem celor ce vor să-și salveze sufletul să vină la Iisus, să se întoarcă degrabă la Dumnezeu, că nu se poate sluji la doi domni! Trebuie să ne lepădăm de satana și de lucrurile lui, așa cum am făgăduit prin nașii noștri la botez, căci nu mai atunci ne va da Dumnezeu Darul și Harul Său mântuitor, dacă ne lepădăm de păcate și de satana”!