Seminarul Raional al profesorilor de Religie cu tematica: ,,Importanţa Religiei în şcoală” la Sculeni, raionul Ungheni

Cu binecuvântarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporenimarţi, 25 februarie 2020, în Liceul Teoretic Sculeni, sa desfășurat Seminarul Raional al profesorilor de Religie cu tematica: ,,Importanţa Religiei în şcoală”. La eveniment au participat toţi profesorii de Religie, Inspectorul Direcţiei Educaţie, Dn Cornel PREPELIȚĂ, protopopul circumscripției Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU şi preşedintele Sectorului Eparhial, Învăţământ Religios şi Studii Teologice Protoiereul Andrei URSOI.

Ora publică a fost susţinută la clasa a VII-a, urmată apoi şi de activitatea extracuriculară de excepţie, Dna Tatiana PODLESNOVA, profesoara de Religie a instituţiei sus numite, a demonstrat în timpul activităţilor abilităţi la un înalt nivel de apreciere, pentru ce a primit în dar din numele Preasfinţitului PETRU o carte cu titlul ,,Viaţa şi activitatea Înalt Preasfinţitului Mitropolit Gavriil Bănulescu Badoni. 

  Aducem mulţumiri d-nei Lilia CIUVAGA, manadgerului şcolar pentru perseverenţa, amabilitatea şi atenţia la toate detaliile cu cei invitaţi, facilitând astfel buna desfăşurare a activităţiilor, prin care a fost descoperită truda migăloasă atât a distinsei doamne cât şi a elevilor dinpreună cu profesorul de Religie. Drept recunoştinţă pentru toate, cu grijă părintească Preasfinţitul PETRU ia oferit în dar o Biblie. Evenimentul va rămâne dea lungul timpului o frumoasă aminntire plină de împliniri duhovniceşti. Pentru remarcata activitate ce sa desfăşurat aducem mulţumiri pentru munca colosală depusă în realizarea ce a avut un sfârşit încununat cu succes.