Seminarul Raional al Directorilor Adjuncți pentru Educație, Ungheni, desfășurat la Todirești

Educația Patriotică. Dragostea de Credință, Neam, Patrie și Strămoși

Astăzi, 25 noiembrie 2020, la invitația Doamnei Director al Gimnaziului Todirești, Maria Savciuc, și cu binecuvântarea Preasfințitului nostru Episcop PETRU, diaconul Ioan GAJIM a fost prezent la Seminarul Raional Ungheni ce i-a întrunit pe toți Directorii Adjuncți pentru Educație ai Raionului Ungheni! În fața Domniilor lor, dumnealui s-a prezentat în calitate de Președinte al Departamentului Tineret al Episcopiei noastre, dar și în cea de absolvent al acestei Instituții Publice. Tema principală ce a fost pusă în discuție și pregătită laborios de către Directorul Adjunct pentru Educație Todirești, Doamna Valentina ȚÎNEVSCHI, dimpreună cu toți colaboratorii, a fost: „Educația patriotică. Respectă orice Patrie, dar pe a ta IUBEȘTE-O”.

Dacă în anii precedenți, întâlnirea Directorilor Adjuncți pentru Educație se realiza în mod fizic, prin prezența Directorilor Adjuncți într-o instituție publică concretă, anul acesta, datorită pandemiei de Coronavirus, întâlnirea s-a realizat în alt mod, și anume în regim online, prin intermediul platformelor de comunicare digitale.

Sunt multe momente în viață când, în virtutea profesiei sau a vocației, omul trebuie să fie recunoscător tuturor persoanelor care l-au ghidat în viață, i-au dat un sfat potrivit la timpul potrivit și au fost alături de el când a avut nevoie. Astăzi, ca de fiecare dată de altfel, diaconul Ioan a pășit în Gimnaziul Todirești cu gratitudine și cu mulțumire în suflet, avându-i viu în minte pe toți profesori care și l-au învățat cu câțiva ani în urmă, l-au ghidat și i-au dat un sfat potrivit la timpul potrivit. Fapt pentru care le este recunoscător de fiecare dată.

În anii `60 ai secolului trecut, o educatoare, Elizabeth With pe numele ei, care supraveghea câțiva copii preșcolari în timpul Sfintei Liturghii, observând cât de concentrați erau și cu câtă sinceritate se rugau, i-a spus unei prietene care stătea lângă ea: „Am o revelație neașteptată: aceasta este împlinirea tuturor anilor mei de muncă!” În acel moment de iluminare, educatoarea a înțeles scopul absolut al oricărui tip de educație: să-i ajute pe copii să meargă pe calea spre Dumnezeu!

În această viață sunt multe căi pe care omul poate să meargă.

Este calea meseriei, care sunt atâtea și atâtea în întreaga lume; calea virtuților seculare sau religioase și calea vocației.

Venind în fața celor prezenți la Seminar prin intermediul platformelor de comunicare digitale, diaconul Ioan, în calitate de slujitor al Bisericii, nu avea cum să nu prezinte calea vocației, aceea a slujirii întru Hristos.

În secolul I d.Hr., venind în Capernaum Mântuitorului cu Apostolii Săi, s-au apropiat de Apostolul Petru cei care strângeau darea pentru Templu și i-au zis:

„Învățătorul vostru nu plătește darea. Ba, da! – a zis el. Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau bir? De la fiii lor sau de la străini? El I-a zis: De la străini. Iisus i-a zis: Aşadar, fiii sunt scutiţi. Ci ca să nu-i smintim pe ei, mergând la mare, aruncă undiţa şi peştele care va ieşi întâi, ia-l, şi, deschizându-i gura, vei găsi un statir (un ban de argint). Ia-l şi dă-l lor pentru Mine şi pentru tine”.

Acestea le găsim scrise în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 17, versetele 24-27.

Tot în acea vreme, unii din farisei, dorind să-L prindă în cuvânt pe Hristos, au venit la El și I-au:

Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni, fiindcă nu cauţi la faţa oamenilor, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu. Se cuvine a da dajdie Cezarului sau nu? Să dăm sau să nu dăm? El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a zis: Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca să-l văd. Şi I-au adus. Şi i-a întrebat Iisus: Al cui e chipul acesta în inscripţia de pe el? Iar ei I-au zis: Ale Cezarului. Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Şi se mirau de El”.                                 

Acestea le găsim scrise în Evanghelia Sfântului Evanghelist Marcu, capitolul 12, versetele 14-17.

Câțiva ani mai târziu, în Epistola sa, în capitolul 13, versetele 1-2, 7-8, Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe locuitorii Romei, zicându-le:

„Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua osândă. Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea”.

Prin aceste trimiteri la textele biblice s-a dorit a evidenția că datoria civică de a ne iubi Patria, credința și neamul este împlantată în inimile noastre și de învățătura creștină, care ne deprinde a fi iubitori de Patrie, de neam, de credință, de strămoși și de bună rânduială, trăind cu toți în pace și liniște. Din aceste exemple biblice de mai sus, ce altceva ne învață Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel și, în general, toții Sfinții Părinți ai Bisericii dacă nu aceea de a fi iubitori de bună rânduială și a nu periclita integritatea societății? După cum Hristos Însuși a făcut astfel, nu s-a răzvrătit împotriva celor care strângeau taxe, nu a uneltit împotriva stăpânitorilor, nu a provocat la răscoale, la uzurparea puterii de stat, așa ne învață și pe noi!

Ce alt exemplu ne-au dat strămoșii noștri creștini-conducători, ca Sfântul Constantin cel Mare (274-337) secolele III-IV, Sfântul Iustinian cel Mare (527-565) secolul VI, Ștefan cel Mare și sfânt (1433-1504) secolele XV-XVI, Constantin Brâncoveanul (1654-1714), secolele XVII-XVIII, dacă nu acela de-a avea dragoste de Neam, Patrie și Credință? A apăra cu prețul vieții aceste valori? A crede cu sfințenie în idealul familiei, vieții, bunăstării, îndelungii-răbdări, păcii, facerii de bine, blândeții, corectitudinii și dreptei-judecăți?

Fiind absolvent al acestei Instituții Publice, diaconul Ioan GAJIM a avut de la cine învăța Dragostea de Neam, Patrie, Credință și de pământul strămoșesc.

Organizând diferite întâlniri cu tinerii din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași și Hâncești, se încearcă cu ajutorul lui Dumnezeu, să se insufle valorile socio-umane și religios-morale tuturor tinerilor care participă la Seminariile religioase! Le sunt împlantate în suflet cu mult drag idealurile frumoase ale unei societăți sănătoase, încercându-se a le sădi în inimă Dragostea de Neam, Credință, Țară și de pământul strămoșesc, acestea persistând în inimile lor și în ale altora pe care ei înșiși îi vor învăța, încă mult timp după ce noi ne vom fi petrecut din viață!

Țin să aducem sincere mulțumiri Directorului Gimnaziului Todirești, Doamna Maria SAVCIUC și Directorului Adjunct pentru Educație, Doamna Valentina ȚÎNEVSCHI, pentru invitația făcută absolventului Gimnaziului Todirești, diaconul Ioan GAJIM, Președintele Departamentului Tineret de a participa și susține un Cuvânt către toți Directorii Adjuncți prezenți la acest Seminar, intitulat: Dragostea de Credință, Neam, Patrie și strămoși, reflectată în Paginile Sfintei Scripturi.

Faptele eroice ale strămoșilor noștri, nu trebuie nicicând trecute cu vederea, iar idealul sfânt formulat de Binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt: „Moldova nu e a mea și nici a voastră, e a urmașilor, urmașilor voștri”, și sângele care a fost vărsat pentru apărarea Patriei să nu fie uitate niciodată!