Ședința Membrilor Judecății Eparhiale din 11 februarie 2020

Marți, 11 februarie 2020, în incinta Centrului Eparhial din mun. Ungheni, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a avut loc Ședința Membrilor Judecății Eparhiale prezidată de Prot. Vadim Corostinschi, privind examinarea rapoartelor de samavolnicie:

  1. Ieromonahului ISIDOR (Cernavca), fost viețuitor al mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Hîrbovăț, raionul Călărași.
  2. Ieromonahul Gherman (Bardar), fost viețuitor al mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva”, Hîncu.

  1. În urma citirii rapoartelor din partea Arh. Spiridon (Marin), starețul Mănăstirii Hîrbovăț și mărturiile acordate comisiei și examinând minuțios fiecare element și petiție, membrii Judecății Eparhiale au decis următoarele: Ierom. ISIDOR (Cernavca), fiind absent de la ședință poate aduce ca argument că nu a fost înștiințat sau nu a avut acces la telefon, internet din pricina călătoriei peste hotare, cu toate că a fost sunat și au fost scrise mesaje de nenumărate ori în timp de 5 săptămâni. De aceea amânăm ședința pentru 26 mai 2020 și rămâne oprirea cu nr. 01-01/334 din 16 octombrie 2018 până la luarea deciziei de către Judecata Eparhială.
  2. În urma citirii raportului a Egum. Parascheva (Cazacu), stareța Mănăstirii Hîncu, pentru neascultare, purtare neadecvată și ieșire din mănăstire fără învoire, ierom. GHERMAN (Bardar), fost viețuitor al mânăstirii „Sf. Cuv. Parascheva”, este oprit de a sluji cele sfinte începând cu data de 11 februarie 2020 și este invitat la ședința din 26 mai 2020 la Judecata Eparhială unde va da explicație pentru purtarea neadecvată.