Şedinţa de lucru din 12 mai 2020, a Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, împreună cu colaboratorii Centrului Eparhial

Marți, 12 mai 2020Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, și-a desfășurat activitatea Sa arhipăstorească în incinta Centrului Eparhial din municipiul Ungheni.

În prima parte a zilei a avut loc şedinţa de lucru a Preasfinţiei Sale la care au luat parte colaboratorii Centrului Eparhial. În cadrul acestei şedinţe au fost puse în discuţii şi spre analiză mai multe întrebări şi propuneri de esenţă duhovnicească şi socială.

Astfel, întâi de toate a fost salutată şi apreciată decizia Comisiei extraordinare pentru Situaţii Excepţionale din municipiul Ungheni, care în urma şedinţei din 8 mai 2020 a hotărât ca toate pieţile din mun. Ungheni (piaţa Centrală, piaţa din Cartierul Tinereţii şi piaţa din cartierul Centru) să activeze după un nou program, în care ziua de duminică să fie liberă şi să nu activeze nici o piaţă în această zi. Cu această ocazie Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, va înainta o scrisoare oficială către Primăriile şi Preşedinţiile Raionale încorporate în cuprinsul Eparhiei noastre – Ungheni, Nisporeni, Hînceşti şi Călăraşi – în care va fi expusă argumentat rugămintea ca acest program să fie pentru totdeauna, nu doar pe perioada epidemiologică. Această fiind dorinţă şi necesitate stringentă, de mai mulţi ani, a Bisericii, dar şi a multor persoane ce activează în respectivele pieţe.

În continuarea şedinţei s-a discutat despre obligativitatea viitorului vaccin cu cip, care îşi face simţită prezenţa tot mai mult. Or, acest lucru pe foarte mulţi oameni, preponderent ortodocşi, îi nelinişteşte şi aceştea caută şi au găsit deja soluţii de izolare din motivul că nu-şi vor pune acest vaccin cu cip. Din acest motiv s-a propus ca să fie înaintată o scrisoare către Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru a se lua o hotărâre şi atitudine de apărare împotriva acestei vaccinări, pentru a nu fi obligatorie.

De asemenea, s-a discutat despre unele măsuri ce trebuie întreprinse cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei de pe data de 15 mai.

La final s-a luat cunoştinţă cu raportul prezentat de fiecare Protopopiat în parte cu privire la oficierea Sfintelor Liturghii pe perioada carantinei, 14 martie – 3 mai 2020, inclusiv pe 26 aprilie, şi s-a aflat că în 3 biserici la unele sărbători, din motive întemeiate nu s-au oficiat cele sfinte. În rest, în toate sfintele locaşuri – biserici şi mănăstiri – din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, Sfintele Slujbe s-au oficiat aşa cum a îndemnat şi binecuvântat Ierarhul locului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.